11. oktobar 2005.

u povodu zahtjeva BOSS-a premijeru Vlade FBiH da realizuje odluku Parlamenta FBiH o isplati mjesečnih naknada nosiocima najviših ratnih priznanja “Zlatni ljiljan”

Bosanska stranka zahtijeva od premijera Vlade Federacije BiH da u skladu sa usvojenim zaključkom federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića – realizuje odluku o isplati mjesečnih naknada dobitnicima najviših ratnih priznanja “Zlatni ljiljan”.

Parlament Federacije BiH je obavezao premijera Hadžipašića da počev od 1. jula ove godine – shodno odluci isplaćuje mjesečne naknade herojima odbrane od agresije na BiH, kako bi se premostio period do 1. januara sljedeće godina kada počinje primjena Zakona o dobitnicima najviših ratnih priznanja FBiH.