12. april 2010.

u povodu eskalacije nacionalističkih napada prema Bošnjacima i islamskoj vjeri i kulturi, te nedopustive šutnje tzv. bošnjačkih političkih zvaničnika

Šutnja političkih stranaka i funkcionera, naročito tzv. bošnjačkih političkih zvaničnika,na učestale nacionalističke napade prema Bošnjacima i islamskoj vjeri i kulturi u Foči i drugim mjestima gdje su Bošnjaci u manjini, odgovara isključivo protivnicima međunacionalnog pomirenja i povratka izbjeglih i protjeranih, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Izostanak adekvatne političke reakcije i oštrijih sankcija prema nacionalizmu, za sobom povlači revanšizam i širi spiralu vjerskog i etničkog nasilja, podrivajući ujedno temelje pravne države i mir u regionu. Ukoliko se ne budu primjenjivale oštrije sankcije za širenje vjerske i nacionalne netrpeljivosti koja se naročito ističe u bh. sredinama sa srpskom nacionalnom većinom, realno je očekivati sve bržu eskalaciju međunacionalnih tenzija i nacionalističkih izgreda, istih kakvi su označili uvod u masovne zločine nad Bošnjacima 1992., upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.