16.09.2014.

Saopštenje za javnost

u povodu podsjećanja građana na političko djelovanje BOSS-a u proteklih dvadeset godina

BOSS Logo 1

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović podsjećanja građane na političko djelovanje BOSS-a u proteklih dvadeset godina u borbi za socijalnu pravdu i državno uređenje koje treba garantovati ekonomsku održivost i poštivanje ljudskih prava svih građana. Dvije decenije jedinstvenog i prepoznatljivog djelovanja BOSS-a obavezuju na nastavak političke borbe protiv svih oblika neofašizma, nacionalizma, kriminala, socijalne i svake druge obespravljenosti – koje produkuju kriminalizirana i totalitarna vlast u saradnji sa režimskim medijima. Dvodecenijsko djelovanje, u koje se građani mogu uvjeriti i na web stranici boss.ba – obavezuje da BOSS ni po koju cijenu neće izdati povjerenje građana, te će se i dalje aktivno i uporno zalagati za socijalnu pravdu i sistem koji garantuje ravnopravnost, ekonomsku održivost, poštivanje ljudskih prava, kao i državu u kojoj neće biti medijske blokade djelovanja političkih stranaka koje se suprotstavljaju vladajućoj oligarhiji, navodi predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

16.09.2014.