20. oktobar 2005.

u povodu Konačnog izvještaja Ureda za reviziju budžeta FBiH, koji dokazuje da je predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija pokušao obmanuti javnost povodom krivične prijave podnesene u slučaju “Lagumdžija i ostali”

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović dostavio je medijima Konačan izvještaj Ureda za reviziju budžeta FBiH, koji je sačinjen nakon izjašnjenja Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, čime je dokazana neosnovanost pokušaja predsjednika SDP-a Zlatka Lagumdžije da obmane javnost u slučaju podnesene krivične prijave protiv “Lagumdžije i ostalih”, a zbog utaje poreza i protuzakonito dobijenog bespovratnog kredita od 396.181 KM.

Nakon što je Zlatko Lagumdžija ponovo pokušao obmanuti javnost lažno ističući da je i državni tužilac Mekner istakao neosnovanost podnesene prijave, Mirnes Ajanović je dobio odgovor Ureda za reviziju budžata FBiH u kojem je naznačeno, citiramo: “Posebno ne možemo prihvatiti dio iz očitovanja koji se odnosi na otpisane kredite, iz razloga što se radi o kreditima koji su u prvoj verziji dati kao krediti, a zatim otpisani na teret rashoda (grantovi pojedincima). Nije se vodilo računa o karakteru institucije, a samim tim i o karakteru sredstava koja su oproštena. Također je vrlo bitna činjenica da se oprost kredita desio bez saglasnosti Upravnog odbora a da ne spominjemo Kanton. U toku revizije smo se uvjerili da je davanje kredita, ali i oprost kredita izvršen netransparentno u odnosu na druge zaposlene. Činjenica je da se ovaj dio odnosi na prošli period, ali je isto tačno da se radi o javnoj instituciji i da je na ovaj način privilegirano samo par pojedinaca ali i da se javna sredstva ne mogu koristiti u ove svrhe”, navedeno je u Konačnom izvještaju Ureda za reviziju.

U izvještaju šefa Posebnog odjela za organizovani kriminal i korupciju Tužilaštva BiH Džona Meknera, (broj KTA 359/05) naznačeno je da – Izvještaj Ureda za reviziju budžeta FBiH (a na osnovu kojeg je podnesena krivična prijava protiv Lagumdžije), citiramo: “zaista potvrđuje zabrinutost u vezi zakonitosti korištenja budžetskih sredstava odabranim uposlenicima Fakulteta”, završen citat.