30. oktobar 2005.

u povodu grubog napada vijećnika SDP-a u Opštinskom vijeću Gračanica na vijećnika BOSS-a Fadila Mešića zbog zahtjeva za provođenje odluke o imenovanju parka ispred zgrade Opštine u spomen žrtvama genocida u Srebrenici

Bosanska stranka osuđuje grubi napad vijećnika SDP-a u Opštinskom vijeću Gračanica na Vijećnika BOSS-a Fadila Mešića, zbog njegovog zahtjeva za provođenje odluke o imenovanju parka ispred zgrade Opštine u spomen žrtvama genocida u Srebrenici. Nakon što je Opštinsko vijeće Gračanica u julu tekuće godine usvojilo inicijativu vijećnika BOSS-a Fadila Mešića za imenovanje Parka žrtava genocida u Srebrenici, te nakon što je vijećnik Mešić na posljednjoj sjednici Vijeća upozorio da je dužnost opštine da na Dan državnosti BiH izvrši proglašenje parka, vijećnici SDP-a su orkestriranim napadom i najgrubljim vrijeđanjem pokušali diskreditovati vijećnika BOSS-a, kako bi opstruirali usvajanje odluke o krajnjem roku otvaranja parka.

Bosanska stranka zahtjeva od vijećnika SDA, Stranke za BiH i opštinskog načelnika da ne dozvole vijećnicima SDP-a opstruiranje realizacije odluke Opštinskog vijeća o proglašenju Parka žrtava genocida u Srebrenici, te poziva da se odmah pristupi realizaciji odluke, kako bi 25. novembra, na Dan državnosti BiH, građani Gračanice otvaranjem Parka odali počast žrtvama genocida u Srebrenici.