1. Osnove političke platforme s kojom BOSS izlazi na izbore

Politička platforma s kojom BOSS izlazi na predstojeće Opštinske je opšte poznata politička platforma koju BOSS zastupa cijelo vrijeme svog rada i postojanja. To je, prije svega, aktivan i kontinuiran rad u interesu građana, bez obzira na njihovu vjersku, etničku ili neku drugu pripadnost, odnosno politička borba svim demokratskim sredstvima putem institucija sistema – za beskompromisno poštivanje demokratskih standarda koji se odnose na ljudska prava i funkcionisanje pravne države kao garanta tih prava.
Ono što BOSS odgovorno može obećati građanima je da će svi kandidati BOSS-a, u skladu sa programskim načelima Stranke, eventualnim ulaskom u vlast nastaviti beskompromisnu borbu za interse građana. BOSS je i do sada, u brojnim primjerima, pokazao da nema namjeru ustuknuti pred prijetnjama i šikaniranjem – kada su u pitanju interesi građana, makar se ista odnosila i na moguću zabranu rada stranke ili smjenu pojedinih kandidata. To su načela na koja se obavezao svaki kandidat BOSS-a, i ta načela su nepromjenjiva, bez obzira da li BOSS osvojio vlast ili i dalje ostao opozicija.
Dakle, kandidati BOSS-a će se maksimalno zalagati da se iznađu institucionalna sistemska rješenja za zaštitu građanskih prava i interesa zajedničke države svih bh. Naroda – jer opredjeljenje BOSS-a je da sistem, odnosno društvena zajednica, ne mogu biti funkcionalni ukoliko se prevashodno ne vodi računa o potrebama pojedinca.

2. Ocjena trenutnog stanja u državi: šta bi trebalo promijeniti

Stanje države pokazuje sve znake potpune degradacije ekonomije, socijalnog sektora, stanja ljudskih prava i stanja opšte sigurnosti. To se u prvom redu odnosi na indolentan odnos vlasti prema stvarnim problemima građana, čime vlast svjesno i tendeciozno ugrožava socijalna, ekonomska i druga prava građana. Nadalje, vlast u pravilu, osim za pojačanu propagandu predizbornih laži, ne pokazuje da je zainteresovana građane informisati o prioritetima koje je pred sebe postavila – jer osim pljačke bogaćenja na raču  građana vladajući nemaju drugih prioriteta. Dakle, vlast evidentno ne poštuje obavezu da radi transparentno, ali vodi računa da u korist stranačkih funkcionera na sve moguće načine oporezuje sirotinju. Ovo ima za posljedicu sporo i nedovoljno punjenje državnog proračuna i neadekvatnu i nepravednu raspodjelu PDV-a, što u krajnjoj liniji znači i neadekvatan utrošak budžetskih sredstava i  nedovoljno novca za potrebe zajednice (u prvom redu demobilisanih boraca, penzionera, nezaposlenih i lica sa posebnim potrebama.
Eventualnim ulaskom BOSS-a u vlast, takva politika će se morati promijeniti, jer će BOSS nastojati da primora vlast da postane odgovornija prema građanima, što i jeste njena osnovna namjena – da bude servis građana. S tim u vezi, BOSS će se aktivno zalagati za uvođenje adekvatnog sistema kontrole u sve organe uprave, odnosno uvođenje sistemskih rješenja koja će omogućiti kontrolu nad državnim funkcionerima i službenicima. Kada jednom bude uspostavljen adekvatan sistem kontrole putem institucija sistema, biće svejedno ko je vlast, obzirom da u tom slučaju ostaje jako malo prostora za malverzacije, korupciju, birokratiju, nepotizam itd.

3. Komunalna infrastruktura

Ukoliko bi ostalo trenutno stanje, odnosno ukoliko iste stranke ostanu na vlasti – stanje infrastrukture će i dalje ostati na nivou koji je daleko od evropskog prosjeka. To se vidi i kroz situaciju u vezi autoputa 5 C, obzirom da je BiH i dalje spriječena da se razvija zbog nedostatka adekvatnih saobraćajnih komunikacija. Stanje u željeznici je takođe zabrinjavajuće, a sve je posjedica korupcije zahvaljući kojoj su doancije i druga novčana sredstava potrošena nenamjenski (najvećim dijellom u džepove vladajućih funkcionera). Sredstva su oticala i nepoznatim kanalima, tako da zbog toga, a ne samo zbog perioda tranzicije – kako to tvrdi vlast, naša država ima neodgovarajuće razvijenu infrastrukturu. Način na koji se to može poboljšati jeste jačanje pravne države koja će garantovati sigurnost ulaganja, pa prema tome i strana ulaganja. Dakle, i u ovom slučaju je neophodan adekvatan sistem kontrole funkcionera i državnih službenika, kako bi strani investitori mogli biti sigurni da njihov novac neće biti opljačkan od strane pojedinaca, odnosno kako bi ulagači imali stvarnog interesa da svojim novcem učestvuju u unapređenju infrastrukture u našoj državi. Eventualnim ulaskom u vlast, BOSS-a će se zalagati upravo za sistem adekvatne kontrole finansijskih tokova i utroška novca, te za razvojne programe koji su adekvatni potrebama građana. Ne može se očekivati da će se zadovoljavajući nivo razvoja infrastrukture dostići brzo, ali realno je očekivati da će BOSS, ukoliko dobije vlast, uložiti sve napore za rješavanje problema.
Konkretno, BOSS- Bosanska Stranka, zahtijevat će širenje toplifikacijske mreže, s posebnim osvrtom na individualne stambene objekte(privatne kuće), samim tim bi se u zimskom periodu smanjilo zagađenje zraka i okoline a što veoma štetno utiče na zdravlje svih građana. Kod širenja same toplifikacije, mora se voditi računa o cijeni priključaka za siromašne i socijalno ugrožene, kako bi to i njima bilo pristupačno.
Pored navedenog, BOSS- Bosanska Stranka, tražit će u svrhu zaštite zdravlja građana da se stalno i kontinuirano vrši rekonstrukcija strare i već dotrajale vodovodne i kanalizacione mreže, kako se nebi s pitkom vodom miješale razne bakteriološke neugodnosti i time narušavale ispravnost pitke vode, a time uticale i na zdrastveno stanje građana jer nisu svi u mogućnosti da kupuju flaširanu pitku vodu.

4. Poboljšanje životnog standarda građana i otvaranje novih radnih mjesta

Činjenica je da entiteti i država u cjelini pogrešno vode ekonomsku politiku, u smislu da akcent stavljaju na trgovinske i uslužne djelatnosti, a malo ili nikako na proizvodne. U BiH se na prste mogu izbrojati novosagrađene fabrike, ali zato su brojni tržni i “šoping” centri, agencije koje se bave raznim vrstama usluga itd., što će posljedicu imati i krah trgovine, jer ponuda raste a kupovna moć građana brzo opada. Dakle, zahvaljujući pogrešnoj politici vlasti, postoje hiljade ugostiteljskih stolova za kojima se može “gubiti vrijeme” uz piće, ali vrlo malo radnih stolova na kojima će neko aktivno učestvovati u porastu bruto društvenog proizvoda.
Takođe, opštinske vlasti nemaju adekvatnih socijalnih programa kojima bi bar djelimično zaštitili ogroman broj građana koji su krivnjom vlasti bez posla, odnosno u katastrofalno lošoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji. Činjenica je da ne postoji niti adekvatan plan za obezbjeđivanje rada javnih kuhinja, od kojih sada može preživjeti tek nekolicina ljudi od stvarnog broja onih kojima je takav vid pomoći potreban. S druge strane, funkcioneri ne oskudijevaju ni u toplom obroku, niti u plati, prevozu i benificijama koje donosi status državnih jasli.
BOSS će osvajanjem vlasti pokrenuti akciju za maksimalnu orijentaciju opštinske privrede ka proizvodnim djelatnostima, te za stvaranje pritiska na niže instance – putem zakonskih rješenja, kako bi se adekvatnim zakonskim izmjenama omogućio kraći i jednostavniji put svima koji žele pokrenuti neku od proizvodnih djelatnosti. BOSS će zahtijevati olakšice za poljoprivrednike i proizvođače, a to znači: skraćenje i pojeftinjenje procesa registracije preduzeća u privatnom sektoru, i poreske i druge olakšice za privrednike koji se bave proizvodnjom i imaju realan plan proširenja kapaciteta novim radnim mjestima.
Takođe, BOSS-Bosanska Stranka će podržati boračku populaciju u svim njihovim projektima s posebnim osvrtom na stambeno zbrinjavanje i prednost u zapošljavanju, kao i upis njihove djece na više i visoko školovanje i stipendirenje.

5. Rješavanje problema socijalno ugroženih kategorija građana

Vlast sa najvišeg nivoa mora obezbijediti: racionalno trošenje budžetskih sredstava, smanjenje nepotrebne i preglomazne administracije, orijentaciju na favorizovanje proizvodnje i poreske olakšice, načine da se stvore finansijski efekti kojim bi se obezbijedili bolji uslovi za socijalno ugrožene kategorije. BOSS je još 1999. godine u sklopu svog Programa ekonomskih i socijalnih reformi, ponudio nadležnim zakonodavnim tijelima konkretna rješenja i na tome će insistirati i dalje, sve dok cjelokupan Program ne bude realizovan, a što je uslovljeno i izmjenom vladajuće garniture, i kako bi se skratilo vrijeme od predlaganja rješenja – do realizacije istih.
Takođe, BOSS- Bosanska Stranka, zahtijevat će da se u budžetu sredstva povećaju za socijalna davanja i da se ubrza izrada socijalne karte, kako bi se znalo slovom i brojem kome je ta pomoć neophodna za održiv goli život. Zahtijevat ćemo za penzionere s najnižim penzijama, za porodice s djecom ako su oba bračna partnera nezaposlena, za puno stare, iznemogle i bolesne od teških oboljenja da se subvensioniraju kod plaćanja mjesečnih komunalnih troškova i kod gradskog prevoza.

6. Poboljšanje efikasnosti administracije

To je jedno od fundamentalnih pitanja koja se tiču svake lokalne zajednice. BOSS će lobirati i putem nevladinih organizacija da se u izmjene zakona o lokalnoj samoupravi ugrade sljedeće odredbe:

  1. na prvom mjestu je da se u zakonu definiše obaveza načelnika, da bar jednom sedmično prima građane, kako bi se iz prve ruke upoznao sa problemima sa kojima se građani suočavaju u kontaktima se opštinskom administracijom;
  2. drugo, zakon mora definisati obavezu vijeća da na svakoj sjednici jedna tačka bude rasprava o pojedinačnim problemima građana, posebno zbog toga što postoje opštine, gdje načelnici ne žele primati građane, pa čak ni predstavnike mjesnih zajednica.

Pored navedenog, BOSS će ukoliko dobije povjerenje građana zastupati sljedeće principe:

– postojeći sistem upravljanja BOSS će promijeniti na principima  javne funkcije dobra i eliminisanja sistema prisvanja, grupnog i ličnog upravljanja , funkcija zapošlavanja i raspolaganja na principima nepotizma i prisvajanja koristi i imovine.
– pokrenuće jačanje lokalne samouprave  i definisanja mjesnih zajednica sa svojstvima pravnog lica i prenosom finansijskih sredstava iz općinskih i gradskih budžeta mjesnim zajednicama.
– boriće se za uspostavu sistema raspolaganja i upravljanja imovinom općina i gradova. To se odnosi na puteve koji su u nadležnosti općine/grada, te komunalnu infrastrukturu: voda, struja, energenti, ulična rasvjeta, gradska groblja javna parkirališta, parkovi, te svi objekti koji su u funkciji javnih potreba : Dom kulture, sportski stadioni i dvorane i sl.
– osnovni princip u korištenju javnih dobara i imovine biti će upotreba dobara i koristi   
od raspolagnja imovinom – u interesu građana.
–  BOSS će uspostaviri adekvatan sistem  korištenja i utvrđivanja naknada za korištena javna  dobra.

7. Borba protiv kriminala i korupcije

Procjene vodećih stručnjaka u oblasti društvenog uređenja i administracije, kažu da se pet godina instaliranja korupcije u jedno društvo teško može riješiti i za dvadeset i pet godina borbe protiv korupcije. Dakle, borba protiv korupcije zahtijeva korjenite promjene u društvu, odnosno akciju svih nivoa vlasti. Nema sumnje da su lokalne zajednice, odnosno opštine, ćelije iz kojih trebaju poteći informacije i prijedlozi prema višim nivoima vlasti, kako bi se postigao adekvatan stepen reakcije na pojavu korupcije u društvu. U tom smislu, ulaskom kandidata BOSS-a u vlast građani bi dobili predstavnike koji će se zalagati, prije svega, da krivica za korupciju i kriminal dobije ime i prezime. Zna se da svaku službu, komisiju, odbor i sl. vodi pojedinac, i da je pojedinac taj koji usmjerava. Prema tome, pojedinac mora biti i odgovoran za učinjene propuste. Dakle, BOSS će se zalagati za transparentan rad, ili narodski rečeno, za polaganje računa građanima, tako da će građani moći na sljedećim izborima imati potpun uvid u to šta je ko radio tokom svog mandata. Takođe, zadaća kandidata BOSS-a – ukoliko budu izabrani, biti će da budu informator javnosti – o tome šta je koji vijećnik propustio ili odbio da uradi u interesu građana. Nastojanje da se utvrdi zakonska obaveza opštinske vlasti da raspravlja o problemima pojedinaca, predstavlja jedini adekvatan način da izabrana vlast i javnost saznaju – ko je u strukturama vlasti kriminaliziran i korumpiran i koga trena udaljiti sa fnkcije. Na taj način će se stvoriti radna atmosfera koja će se odraziti na izrazito smanjenje stope kriminala i korupcije, kako u opštinskoj vlasti tako i u drugim segmentima društveno-političkog sistema.

8. Resursi

Kandidati BOSS-a koji budu izabrani, zalagaće se, u prvom redu, da se pokrene proizvodnja u preduzećima koja stoje, ili neopravdano rade sa smanjenim kapacitetom. U tom smislu BOSS će insistirati na traženju strateških privrednih partnera, te pronalaženju tržišta.
Opštine imaju kadrovski potencijal koji uslijed stajanja privrede i nezaintersovanosti vlasti stoji neiskorišten. Sa malim novčanim sredstvima moguće je stvaranje projekata koji će značiti adekvatan privredni i kulturni razvoj opštine. Svuda u svijetu postoje investitori koji su spremni finansirati dobru ideju, i ostvariti korist za sebe, ali i za zajednicu koja je ideju delegirala.
Dakle, nije problem detektovati koji su resursi neiskorišteni jer to zna svaki građanin, već je osnovni problem nedostatak političke volje i sposobnosti aktulene vlasti da postojeće resurse iskoristi i unaprijedi (što je rezultiralo i time da su brojni projekti propali jer su pojedinci iz vlasti tražili procent za sebe, tj. mito).

9.  Stvaranje perspektive za ostanak u BiH – posebno mladih ljudi – te
borba protiv narkomanije

U bh. društvu, za kriminal i korupciju najvišu odgovornost nosi vlast, čime snosi i odgovornost za nedostatak adekvatnog stepena pravde u društvu. Nama nedostaje sistem u kome će sudstvo, policija i drugi organi imati jednak tretman prema svim građanima, a što je jedan od glavnih razloga što građani nemaju povjerenja u vlast, odnosno što napuštaju BiH svi koji to mogu.
Dakle, utvrđivanje odgovornosti vlasti, otkrivanje povezanosti vladajućih funkcionera sa mafijaško-dilerskim krugovima i stvaranje adekvatnog socijalnog okruženja, jeste osnovni preduslov da građani steknu povjerenje u strukture vlasti, pa da se na osnovu toga odluče prihvatiti poziv za ostanak u zemlji. Stvaranje opšte klime povjerenja daje zamah stvaranju perspektive, i stvara preduslov da kompletna zajednica učestvuje u izgradnji društva spram potreba pojedinca.
U krajnjem, to je odgovor i na pitanje kako smanjiti stopu narkomanije. Narkomaniju, kako je opšte poznato, nije moguće potpuno iskorijeniti, ali je moguće držati pod kontrolom, i to upravo na način – stvaranje pozitivističke društvene klime i vraćanja povjerenja građana u institucije vlasti. Da bi se to postiglo, neophodno je da vijeće, iako nije sudski organ, preuzme obavezu koju je do sada izbjegavalo – a to je da opštinska vlast obavezno nastupa prema višim instancama i nadležnim organima, od kojih će na osnovu svojih zaključaka zahtijevati provođenje istražnih postupaka, u slučajevima gdje se procijeni da je to neophodno.

10. Unapređenje sportske kulture

BOSS smatra da problem unapređenja sportskog života nije isključivo u izgradnji objekata koji će pripadati samo profesionalnom sportu. Smatramo da je obaveza opštinske vlasti da građanima na svim mogućim mjestima obezbjedi da imaju  lokalni sportski teren, ako je moguće pored svake zgrade, a koji će posebno biti dostupan djeci, mladima, pa i starijima za rekreaciju.
Ulaskom u vlast, BOSS će se aktivno zalagati da se privrednicima ponudi mogućnost – da finansiraju ili sufinansiraju izgradnju takvih terena, sa motivacijom da će na istima privrednici postavljati svoje reklamne poruke.
Dakle, BOSS- Bosanska Stranka će zahtijevati puno veća ulaganja u sport i kulturu Općine, s posebnim osvrtom na djecu i omladinu. Sport i kultura su najveći ambasadori svake države pa i gradova i Općina. Djeca i omladina osim ulice i kafića, nemaju kud, nije im omogućeno da imaju rekreativne prostore ili poligone gdje bi se mogli da oslobode kroz razne igre i aktivnosti viška svoje mladalačke energije, samim time bi se smanjila maloljetnička delikvencija i svi drugi nepoželjni postupci.

Poruka biračima na predstojećim izborima

Dosadašnji rezultati u političkom angažmanu BOSS-a, pokazuju da BOSS nikada nije izdao interese građana, te da se, za razliku od stranaka koje djeluju jedino u izbornoj kampanji – kontinuirano zalaže za vladavinu zakona i poštivanje ljudskih prava i sloboda zagarantovanih Ustavom BiH i evropskim i svjetskim konvencijama.
Kako bi bili jači, i postigli snagu koja će omogućiti da ovi stavovi prerastu u opšteprihvaćen standard, pozivamo građane da izađu na izbore i glasaju protiv aktulene vlasti.