1. Osnove političke platforme s kojom BOSS izlazi na izbore 

– Politička platforma s kojom BOSS izlazi na predstojeće Opštinske izbore je u stvari opšte poznata politička platforma BOSS-a koju BOSS zastupa cijelo vrijeme svog rada i postojanja, dakle već deset godina. To je prije svega, aktivan i kontinuiran rad u interesu građana, bez obzira na njihovu vjersku, etničku ili neku drugu pripadnost. Znači, BOSS će se svim demokratskim sredstvima, beskompromisno, putem institucija sistema, u konkretnom slučaju putem svojih predstavnika u opštinskom vijeću i drugim organima opštinske uprave, boriti za poštivanje ljudskih prava.

Ono što BOSS odgovorno može obećati građanima je to, da će svi kandidat BOSS-a, u skladu sa programskim načelima BOSS-a, ulaskom u Opštinsko vijeće povesti beskompromisnu borbu za građanske interese. BOSS je i do sada, u brojnim primjerima, pokazao da kada su u pitanju interesi građana, nema namjeru ustuknuti pred prijetnjama i šikaniranjem, pa makar se ista odnosila i na moguću zabranu rada stranke ili smjenu pojedinih kandidata. To su načela na koja se obavezao svaki kandidat BOSS-a, i ta načela su nepromjenjiva, bez obzira da li BOSS osvojio vlast ili i dalje ostao opozicija.

Dakle, kandidati BOSS-a će se maksimalno zalagati da se iznađu institucionalna sistemska rješenja za zaštitu građanskih prava i interesa, te će se isto tako zalagati i kada su u pitanju pojedinačni problemi građana, jer opredjeljenje BOSS-a je da sistem, odnosno društvena zajednica ne mogu biti funkcionalna ako se ne vodi računa o potreba pojedinca.

2. Ocjena trenutnog stanja u opštini i šta bi prioritetno trebalo promijeniti   

Stanje, odnosno problematika u opštini, ne razlikuje se bitno od problema sa kojima su suočene druge opštine. To je u prvom redu indolentan odnos vlasti prema stvarnim problemima građana, a to su socijalna i ekonomska obespravljenost građana. Nadalje, vlast u pravilu, dakle i ova opštinska vlast, ne osjeća obavezu da građane informiše o prioritetima koje je pred sebe postavila, pa prema tome ni o projektima koje provodi. Dakle, vlast ne poštuje obavezu da radi transparentno, a poreski obveznici moraju poštivati obavezu redovnog plaćanja poreza. Ovo ima za posljedicu sporo i nedovoljno punjenje opštinskog budžeta, što u krajnjoj liniji znači nedovoljno novca za potrebe zajednice, koji se uz to troši neadekvatno.

Ulaskom vijećnika BOSS-a u Vijeće, takva politika će se morati promijeniti, jer će BOSS nastojati da primora vlast da postane odgovornija prema građanima, što i jeste njena osnovna namjena – da bude servis građana. S tim u vezi, BOSS će se aktivno zalagati za uvođenje adekvatnog sistema kontrole u opštinske organe uprave, odnosno uvođenje sistemskih rješenja koja će omogućiti kontrolu nad opštinskim funkcionerima i službenicima. Kada jednom bude uspostavljen adekvatan sistem kontrole putem institucija sistema, biće svejedno ko je vlast, jer u tom slučaju ostaje jako malo prostora za malverzacije, korupciju, birokratiju itd.

3. Komunalna infrastruktura na području opštine

Ukoliko bi ostalo trenutno stanje, odnosno ukoliko iste stranke ostanu na vlasti – za infrastrukturu neće se moći učiniti mnogo. Korupcija je uzela suviše maha, suviše doniranih i drugih novčanih sredstava je potrošeno nenamjenski. Sredstva su oticala i nepoznatim kanalima, tako da zbog toga, a ne samo zbog perioda tranzicije – kako to tvrdi vlast, naša opština ima neodgovarajuće razvijenu infrastrukturu. Način na koji se to može poboljšati jeste da se privuku strani ulagači koji bi i u saradnji sa domaćim privrednicima mogli obezbijediti ekonomsku osnov za unapređenje infrastrukture. Dakle, i u ovom slučaju je neophodno da opština ima adekvatan sistem kontrole opštinskih funkcionera i službenika, kako bi strani investitori mogli biti sigurni da njihov novac neće biti opljačkan od strane pojedinaca, odnosno kako bi ulagači imali stvarnog interesa da svojim novcem učestvuju u unapređenju infrastrukture u našoj opštini. Ulaskom u Vijeće, vijećnici BOSS-a, će se zalagati upravo za sistem adekvatne kontrole finansijskih tokova i utroška novca, te za razvojne programe koji su adekvatni potrebama opštine. Ne možemo očekivati da ćemo brzo dostići zadovoljavajući nivo razvoja infrastrukture, ali ćemo moći realno konstatovati da je stanje infrastrukture na području opštine konačno krenulo putem napretka, odnosno da za razliku od vremena do sada – Opština u ovom segmentu ima perspektivu.

4. Poboljšanje životnog standarda građana i otvaranje novih radnih mjesta

Činjenica je da opštine u FBiH, kao i naša Opština, pogrešno vode ekonomsku politiku, u smislu da akcent stavljaju na trgovinske i uslužne djelatnosti, a malo ili nikako na proizvodne. U BiH se na prste mogu izbrojati novosagrađene fabrike, ali zato su brojni tržni i šoping centri, agencije koje se bave raznim vrstama usluga itd., što će za posljedicu imati krah trgovine, jer ponuda raste a kupovna moć građana sve više opada. Dakle, zahvaljujući pogrešnoj politici vlasti, imamo stotine hiljada stolova za kojima možemo popiti kahvu, ali vrlo malo radnih stolova na kojima će neko aktivno učestvovati u porastu bruto društvenog proizvoda.

Takođe, naša opštinska vlast nema adekvatnih socijalnih programa kojima bi bar djelimično zaštitila ogroman broj građana koji su krivnjom vlasti bez posla, odnosno u katastrofalno lošoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji. Činjenica je da ne postoji niti adekvatan plan za obezbjeđivanje rada javnih kuhinja, od kojih sada može preživjeti tek nekolicina ljudi od stvarnog broja onih kojima je takav vid pomoći potreban. S druge strane, znamo da opštinski oci ne oskudijevaju ni u toplom obroku, niti u plati, prevozu i benificijama koje donosi status državnih jasli.

BOSS-a će ulaskom u Opštinsko vijeće, pokrenuti akciju za maksimalnu orijentaciju opštinske privrede ka proizvodnim djelatnostima, te za stvaranje pritiska Vijeća na više instance, kanton, Federaciju, državu, kako bi se adekvatnim zakonskim izmjenama omogućio kraći i jednostavniji put svima koji žele pokrenuti neku od proizvodnih djelatnosti. BOSS će zahtijevati olakšice za proizvođače, a to znači: skraćenje i pojeftinjenje procesa registracije preduzeća u privatnom sektoru, i poreske i druge olakšice za privrednike koji se bave proizvodnjom i imaju realan plan proširenja kapaciteta novim radnim mjestima.

5. Rješavanje problema socijalno ugroženih kategorija građana 

Za razliku od dosadašnje politike aktuelnih vlasti, prema kojim probleme socijalno ugroženih kategorija trebaju rješavati viši nivoi vlasti, BOSS smatra da je neophodno da opštinsko vijeće u okviru svake sjednice razmatra pitanja rješavanja socijalno ugroženih kategorija građana i donosi konkretne odluke kako bi se onemogućilo da građani žive u neimaštini zbog nebrige društva. Opština se mora obavezati da iz vlastitog budžeta izdvaja sredstava za rješavanje problema socijalno ugroženih kategorija. Racionalno trošenje budžetskih sredstava, smanjenje nepotrebne i preglomazne opštinske administracije, orijentacija na favorizovanje proizvodnje i poreske olakšice, načini su da se stvore finansijski efekti kojim bi se obezbijedili bolji uslovi za socijalno ugrožene kategorije. BOSS je još 1999. godine u sklopu svog Programa ekonomskih i socijalnih reformi, ponudio nadležnim zakonodavnim tijelima konkretna rješenja i na tome će insistirati i dalje, sve dok cjelokupan Program ne bude realizovan, a što je uslovljeno i izmjenom vladajuće garniture, kako bi se skratilo vrijeme od predlaganja rješenja – do realizacije istih.

6. Poboljšanje efikasnosti općinske administracije i reforma lokalne samouprave

To je jedno od fundamentalnih pitanja koja se tiču svake lokalne zajednice. BOSS je zauzeo stav da se efikasnost opštinske administracije može poboljšati jedino donošenjem adekvatnog zakona o lokalnoj samoupravi. Ukoliko kandidati BOSS-a budu izabrani u Opštinsko vijeće, lobirat će i putem nevladinih organizacija, kao što je Centar civilnih inicijativa, da se u izmjene zakona o lokalnoj samoupravi ugrade sljedeće odredbe:

$1-         na prvom mjestu je da se u zakonu definiše obaveza načelnika, da bar jednom sedmično prima građane, kako bi se iz prve ruke upoznao sa problemima sa kojima se građani suočavaju u kontaktima se opštinskom administracijom;

$1-         drugo, zakon mora definisati obavezu vijeća da na svakoj sjednici jedna tačka bude rasprava o pojedinačnim problemima građana, posebno zbog toga što postoje opštine, gdje načelnici ne žele primati građane, pa čak ni povjerenike mjesnih zajednica.

Dakle, ulazak BOSS-a u opštinsko vijeće značit će aktivno zalaganje za takav način rješavanja navedenih problema, jer će se u tom slučaju obezbjediti više pažnje vlasti na pojedinačne probleme građana, obzirom da smatramo da je za unapređenje rada opštinske administracije, ključno eliminisanje problema kao što su šutnja opštinske administracije i drugi vidovi birokratije, a sa kojima svakodnevno susreću građani.

7. Borba protiv kriminala i korupcije

Procjene vodećih stručnjaka u oblasti društvenog uređenja i administracije, kažu da se pet godina instaliranja korupcije u jedno društvo teško može riješiti i za dvadeset i pet godina borbe protiv korupcije. Dakle, borba protiv korupcije zahtijeva korjenite promjene u društvu, odnosno akciju svih nivoa vlasti. Nema sumnje da su lokalne zajednice, odnosno opštine, ćelije iz kojih trebaju poteći informacije i prijedlozi prema višim nivoima vlasti, kako bi se postigao adekvatan stepen reakcije na pojavu korupcije u društvu. U tom smislu, ulaskom BOSS-a u Opštinsko vijeće, građani će dobiti predstavnika koji će se zalagati, prije svega, da krivica za korupciju i kriminal dobije ime i prezime. Zna se da svaku službu, komisiju, odbor i sl. vodi pojedinac, i da je pojedinac taj koji usmjerava. Prema tome, pojedinac mora biti i odgovoran za učinjene propuste. Dakle, BOSS će se zalagati za transparentan rad, ili narodski rečeno, za polaganje računa građanima, tako da će građani moći na sljedećim izborima imati potpun uvid u to šta je ko radio tokom svog mandata. Sigurno je da će BOSS insistirati na tome da i načelnik ponese svoj dio odgovornosti. Takođe, Opštinsko vijeće je sastavljeno od pojedinaca, predstavnika stranaka, tako da će zadaća kandidata BOSS-a, u skladu sa Programskim načelima BOSS-a, biti da budu informator građana – o tome šta je koji vijećnik propustio ili odbio da uradi u interesu građana. Nastojanje da se utvrdi zakonska obaveza vijeća i načelnika, da raspravljaju o problemima pojedinaca, predstavlja jedini adekvatan način da vijećnici i javnost saznaju – ko je u strukturama vlasti kriminaliziran i korumpiran. Na taj način će se stvoriti radna atmosfera koja će se odraziti na izrazito smanjenje stope kriminala i korupcije, kako u opštinskoj vlasti tako i u drugim segmentima društveno-političkog sistema.

8. Opštinski resursi

Kandidati BOSS-a koji budu izabrani u vijeće, zalagaće se, u prvom redu, da se pokrene proizvodnja u opštinskim preduzećima koja stoje, ili rade sa smanjenim kapacitetom. U tom smislu BOSS će insistirati da se opštinska vlast maksimalno uključi u traženje strateških partnera, te da se založi za nalaženje tržišta.

Nadalje, naše opštine imaju kadrovski potencijal koji uslijed stajanja privrede i nezaintersovanosti vlasti stoji neiskorišten. Sa malim novčanim sredstvima moguće je stvaranje projekata koji će značiti razvoj naše opštine. Svuda u svijetu postoje investitori koji su spremni finansirati dobru ideju, i ostvariti korist za sebe, ali i za zajednicu koja je ideju delegirala.

Dakle, nije problem detektovati koji su resursi neiskorišteni jer to zna svaki građanin naše opštine, već je osnovni problem nedostatak političke volje i sposobnosti vlasti da postojeće resurse iskoristi i unaprijedi, što je rezultiralo i time da su brojni projekti propali jer su pojedinci iz vlasti tražili određen procent za sebe.

7. Borba protiv narkomanije

U našem društvu, za kriminal i korupciju najvišu odgovornost nosi vlast, čime snosi i odgovornost za nedostatak adekvatnog stepena pravde u društvu. Nama nedostaje sistem u kome će sudstvo, policija i drugi organi imati jednak tretman prema svim građanima, a što je jedan od glavnih razloga što građani nemaju povjerenja u vlast, odnosno što napuštaju BiH svi koji to mogu.

Dakle, utvrđivanje odgovornosti vlasti, otkrivanje povezanosti vladajućih funkcionera sa mafijaško-dilerskim krugovima i stvaranje adekvatnog socijalnog okruženja, jeste osnovni preduslov da građani steknu povjerenje u strukture vlasti, pa da se na osnovu toga odluče prihvatiti poziv za ostanak u zemlji. Stvaranje opšte klime povjerenja daje zamah stvaranju perspektive, i stvara preduslov da kompletna zajednica učestvuje u izgradnji društva spram potreba pojedinca.

U krajnjem, to je odgovor i na pitanje kako smanjiti stopu narkomanije. Narkomaniju, kako je opšte poznato, nije moguće potpuno iskorijeniti, ali je moguće držati pod kontrolom stopu njenog rasta, i to upravo na način – vraćanja povjerenja građana u institucije vlasti. Da bi se to postiglo, neophodno je da vijeće, iako nije sudski organ, preuzme obavezu koju je do sada izbjegavalo – a to je da Vijeće obavezno nastupa prema višim instancama i nadležnim organima, od kojih će na svoju svojih zaključaka zahtijevati provođenje istražnih postupaka, u slučajevima gdje se procijeni da je to neophodno.

10. Unapređenje sportske kulture

BOSS smatra da problem unapređenja sportskog života nije isključivo u izgradnji objekata koji će pripadati samo profesionalnom sportu. Smatramo da je obaveza opštinske vlasti da građanima na svim mogućim mjestima obezbjedi da imaju  lokalni sportski teren, ako je moguće pored svake zgrade, a koji će posebno biti dostupan djeci, mladima, pa i starijima za rekreaciju.

Ulaskom u opštinsko vijeće, BOSS će se aktivno zalagati da Vijeće privrednicima ponudi mogućnost – da finansiraju ili sufinansiraju izgradnju takvih terena, sa motivacijom da će na istima privrednici postavljati svoje reklamne poruke.

Poruka biračima na predstojećim izborima

Dosadašnji rezultati u desetogodišnjem političkom angažmanu BOSS-a, pokazuju da BOSS nikada nije izdao interese građana, te da se, za razliku od stranaka koje djeluju jedino u izbornoj kampanji – kontinuirano zalaže za vladavinu zakona i poštivanje ljudskih prava i sloboda zagarantovanih Ustavom BiH i evropskim i svjetskim konvencijama.

Kako bi bili jači, i postigli snagu koja će omogućiti da ovi stavovi prerastu u opšteprihvaćen standard, pozivamo građane da izađu na izbore, i naravno – glasaju za BOSS.