POLITIČKA PLATFORMA 6. APRIL 1994.

Cjelovita, suverena, parlamentarna i sekularna država  BiH autentični je životni interes Bosanaca i Hercegovaca i takva BiH je konačni politički cilj BOSS-a. Da bi se ovaj cilj ostvario neophodno je ispuniti ove temeljne uslove:

1.Da se uspostavi pravičan mir
2.Da nosilac suvereniteta bude Bosanac – građanin
3.Da prelazno političko rješenje državnog ustrojstva BiH bude ravnotežno riješeno.
4.Da se odbrani i očuva životni prostor Bosanaca

1. PRAVIČAN MIR

– Mir će zaustaviti stradanje naroda
– U ovom ratu strada budućnost Bosne i Hercegovine. Strada mlada populacija, ljudi u naponu snage. Bosna i Hercegovina ušla je u biološki deficit za čije će namirenje trebati decenije. Ukoliko se ovaj proces nastavi za bilo kakvo političko rješenje biće isuviše kasno.
– Zaustaviti međunacionalne tenzije čije bi dalje narastanje znatno usporilo proces reintegracije BiH.
– Zaustaviti dalje siromašenje privrednih kapaciteta i prirodnih resursa kao temelja opstanka naroda
– Zaustaviti alarmantni pad zakonitosti a time i lične imovinske sigurnosti građana. Rušenje normi zakona vodi ka cijepanju i destrukciji slobodne teritorije koja se sve više parceliše u odvojene cjeline.
– Osigurati racionalno, ekonomsko, društveno i političko djelovanje na sanaciji društvene zajednice. Jedino je u miru moguće sačiniti rezultate svačijeg djelovanja i uspostaviti sistem zakonske, političke i moralne odgovornosti.

2. BOSANSTVO

– Bosance čine Bošnjaci, bosanskohercegovački Srbi i Hrvati i ljudi drugih nacija koji žive u BiH i koji su spremni svoje nacionalno osjećanje i nacionalni interes staviti u istu ravan sa bosanstvom.
– Bosanstvo je sinteza stoljetnog zajedničkog življenja ljudi na ovim prostorima, bosanstvo nije protivno nijednom nacionalnom osjećanju i interesu, naprotiv – svaki je Bošnjak, Srbin, Hrvat, Nijemac, Čeh, Jevrej, Slovak i drugi koji žive na bosanskohercegovačkom prostoru tek sa odrednicom „Bosanac“ cjelovito određen.
– Suprostavljeni velikosrpski i velikohrvatski politički ciljevi izvršili su nacionalnu homogenizaciju bosanskohercegovačkih Srba i Hrvata našta su i Bošnjaci, reagujući odbrambeno i sami izvršili svoju nacionalnu homogenizaciju. Cijepanje bosanskohercegovačkih naroda po nacionalnim šavovima potisnulo je bosanstvo kao građansku osnovu na kojoj je jedino bilo moguće uspostaviti cjelovitu državu Bosnu i Hercegovinu.
– Umjesto bosanstva kao dežavotvorni elemenat pojavljuju se nacije što je zakonomjerno vodilo ka stvaranju nacionalnih državnih tvorevina u BiH, bez obzira Bosanaca za jedinstvenom Bosnom i Hercegovinom.

3. DRŽAVNO USTROJSTVO BIH

– Bosanci, prije svega Bošnjaci po svom geopolitičkom položaju, istorijskom iskustvu i izvornom političkom interesu jesu ravnotežni narodni, nacionalni i politički korpus između srpskog i hrvatskog političkog bloka. U srpskohrvatskom sučeljavanju
– Bosanci moraju naći izbalansirana rješenja koja će, s jedne strane očuvati bosanski i bošnjački identitet, a s druge strane omogućiti političku stabilnost bosansko-hercegovačke društvene zajednice.
– Svako narušavanje ove ravnoteže, kako pokazuje novija istorija, vodi krvoproliću u cikličkom ponavljanju ili čak stradanju kao trajnom načinu peživljavanja.
– Političko rješenje bosanske krize motra biti realno odmjereno i prihvatljivo za sve narode. Etničko državne tvorevine triju državotvornih naroda na tlu BiH nužno moraju imati međusobni državnopravni spoj u okviru BiH jer to rješenje predstavlja donju granicu sa koje je još moguća reintegracija BiH.
– Bosanci u svojim etničko-administrativnim granicama moraju biti snažan gravitacioni ekonomski, kulturni i politički faktor bosanske integracije. Njihov ravnotežni politički položaj, uslov je njihovog opstanka i prosperiteta.

4. ORUŽANE SNAGE R BIH

– Oružane snage R BiH jesu samonikla narodna odbrambena snaga, nastala u spontanoj reakciji Bošnjaka, i Bosanaca radi zaštite vlastitog opstanka.
– Oružane snage R BIH brane i braniće životni prostor Bosanaca i do sada su taj zadatak izvršile u većoj mjeri nego što su bile realne mogućnosti.
– Oružane snage R BiH su garancije za pravično rješenje bosanskog rata, a svojim postojanjem i djelovanjem one dokazuju da je preporod bosanstva i bosanske državne zajednice moguć i da za realizaciju toga cilja postoji dovoljna snaga i odlučnost.