02.06.2017. – u povodu obrisanog brisanja sudske opomene u Krivičnom zakonu Federacije BiH

Krivični zakon Federacije BiH ne dozvoljava da se iz kaznene evidencije briše sudska opomena, koja se kao mjera upozorenja izriče kada se radi ostvarivanja svrhe krivično-pravnih sankcija ne mora primijeniti kažnjavanje, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Krivičnim zakonom Federacije BiH (“Službene novine FBiH”), br. 36/03, u članu 125. stav 1. bilo je normirano brisanje izrečene sudske opomene, ukoliko učinitelj krivičnog djela u roku od jedne godine ne učini novo krivično djelo.

Međutim, kasnijim izmjenama i dopunama Krivičnog zakona federalna Vlada i poslanici oba doma Parlamenta Federacije obrisali su brisanje uslovne osude, što građanima onemogućava pravo na dobijanje neopterećenog izvoda iz krivične evidencije. Posebna apsurdnost ogleda se u činjenici da je Krivičnim zakonom u sadašnjem članu 125. predviđeno brisanje iz kaznene evidencije ne samo uslovne osude, nego i zatvorske kazne do deset godina, pa čak i preko deset godina zatvora pod određenim ulovima, a nije normirano brisanje sudske opomene. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je javni poziv Vladi Federacije BiH i poslanicima oba doma Parlamenta Federacije da što prije isprave apsurdnu grešku pravilnom izmjenom Krivičnog zakona FBiH.

02.06.2017.