02.04.2013.

u povodu obaveze hitnog usvajanja Budžeta Tuzlanskog kantonaBOSS_Logo

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović poziva poslanike u Skupštini Tuzlanskog kantona da bez daljih manipulacija i po hitnom postupku usvoje Budžet za 2013. godinu, jer se ne smije dopustiti da zbog političke krize koju su izazvale parlamentarne stranke ispaštaju građani čija egzistencija zavisi od plata koje već kasne. Nedopustivo je da parlamentarne stranke čiji su predstavnici birani kako bi djelovali u interesu građana, zbog funkcionerskih interesa održavaju političku krizu, u kojoj pored svih građana posebno stradaju uposlenici u prosvjeti, zdravstvu, policiji, sudstvu i svim ostalim javnim ustanovama. Hitno usvajanje Budžeta za 2013. godinu prioritet je i obaveza prema građanima, kako se politička kriza ne bi pretvorila i u ekonomsku krizu sa teškim posljedicama, naglašava predsjednik BOSS-a.

02.04.2013.