03. septembar 2007.

u povodu namjere potpune degradacije institucije Ombudsmena BiH od strane vladajućih stranaka

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ponovo upozorava na skandalozan pokušaj da se za bh. ombudsmene za ljudska prava imenuju stranački funkcioneri, kako bi štitili interese vladajućih stranaka. Kandidati za bh. ombudsmene Emina Halilović i Nada Grahovac ne ispunjavaju ni uslove propisane zakonom o desetogodišnjem iskustvu nakon položenog pravosudnog ispita, a posebno zbog činjenice da nisu radile kao sudije niti su radile u organima uprave. Protiv svih međunarodnih normi je da osobe bez potrebne pravne stručnosti nadziru poštivanje ljudskih prava od strane sudija i institucija od državnog do opštinskog nivoa. Najočitiji dokaz da se za ombudsmene za ljudska prava nastoje imenovati pristrane i nekompetentne osobe, jeste činjenica da se izbor kandidata namjerava provesti tajnim glasanjem – kako bi se poslanici pokušali zaštiti od lične odgovornosti za protuzakonito i nemoralno djelovanje, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.