04. septembar 2001.

u povodu ponovnog stavljanja u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o odbrani – kojim se skraćuje vojni rok

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović je u parlamentarnu proceduru ponovo stavio Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o odbrani Federacije BiH – u cilju skraćenja vojnog roka na četiri mjeseca i petnaest dana, čime bi se rasteretio federalni budžet od nerealnih izdvajanja za vojne potrebe, a sredstva preusmjerila za neophodne socijalne programe.

Obzirom da je Vlada ponudila preobimne izmjene Zakona o odbrani, procedura usvajanja ovog zakona je postala komplikovana – pa time iziskuje dugo vremena za usaglašavanje i eventualno usvajanje izmjena Zakona, što je nehumano prema vojnicima na odsluženju vojnog roka – kojima je Vlada već obećala skraćenje koje nije uslijedilo.

Stoga je prijedlog poslanika Ajanovića, akcentiran upravo na prioritetno potrebnu izmjenu najspornije odredbe o trajanju vojnog roka, koja se ponuđenom izmjenom, brzo i efikasno može transformisati u skraćenje vojnog roka.

Prijedlogom zakona federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića predviđeno je da ministar odbrane može, zavisno od potrebe službe, vojnike na odsluženju vojnog roka – otpustiti i 30 dana prije odsluženja vojnog roka.