04. septembar 2006.

u povodu otvorenog poziva Mirnesa Ajanovića poslanicima Doma naroda Parlamenta FBiH – za odbijanje izmjena Zakona o advokaturi

Poslanik u Parlamentu FBiH i kandidat Patriotskog bloka BOSS-SDU za Predsjedništvo BiH Mirnes Ajanović, uputio je otvoreni poziv poslanicima Doma naroda Parlamenta FBiH, da po uzoru na Predstavnički dom skinu sa dnevnog reda Prijedlog izmjene Zakona o advokaturi – kako bi se spriječila podmukla namjera Vlade Federacije da se ponovo vrate enormno visoke advokatske tarife. Parlamentu Federacije trebalo je više od godinu dana da se neutrališe strahovito lobiranje Federalne advokatske komore, odnosno da se advokatske usluge desetostruko smanje. Odlukom Ustavnog suda Federacije BiH potvrđena je neosnovanost postojanja enormno visokih advokatskih tarifa, obzirom da je advokatu bilo potrebno platiti 44.343 KM za najjednostavnije suđenje, koje traje ukupno 30 dana i ne uključuje postupak po žalbi. U brojnim slučajevima tužbi radnika po privatizacijskoj pljački advokati su za jedno ročište naplaćivali i nekoliko stotina hiljada KM, što je omogućilo lako i brzo bogaćenje povlaštene grupe lica, a što takođe ukazuje na postojanje organizovane kriminalne grupe koja vraćanjem astronomskih advokatskih tarifa – namjerava oštetiti Federaciju za 16 miliona KM, upozorio je kandidat Patriotskog bloka BOSS-SDU za Predsjedništvo BiH Mirnes Ajanović.