05.09.2003. – u povodu odluke Parlamenta FBiH, da usvoji izmjenu Zakona o PIO

Press konferencija

u povodu odluke Parlamenta FBiH, da usvoji izmjenu Zakona o PIO koju je u parlamentarnu proceduru uputio federalni poslanik Mirnes Ajanović – u cilju omogućavanja da se penzije usklađuju sa rastom plata

BOSS je putem današnje press konferencije informisao javnost, da je federalni poslanik Mirnes Ajanović, nakon pet godina političke borbe, uspio usvojenom izmjenom člana 51. dokazati da je Zakon o PIO u suprotnosti sa Ustavom, te da su kršena stečena prava penzionera. Pravna argumentacija Mirnesa Ajanovića bila je presudna da Parlament FBiH usvoji zakonsku izmjenu predloženu od strane BOSS-a, kojom se vraćaju stečena prava penzionera – i omogućava da se penzije usklađuju sa rastom plata.

BOSS je ogorčen što zakon nije usvojen u formi Prijedloga, kako bi mogao odmah stupiti na snagu, već je zbog sramne opstrukcije Stranke penzionera/umirovljenika – usvojen kao Nacrt, zbog čega će, ukoliko ne bude novih opstrukcija, morati proći nepotrebnu dodatnu parlamentarnu proceduru, kojom se stupanje na snagu zakona – prolongira za sljedeću godinu.

Takođe, odgovornost za prolongiranje usklađivanja penzija sa rastom plata snosi i FTV, koja je neemitovanjem prijenosa parlamentarne rasprave od suštinskog značaja za građane, ponovo omogućila da nesavjesni poslanici, oslobođeni kritičkog suda javnosti – mogu opstruirati donošenje zakonskih rješenja u interesu građana.

 

5.9.2003.