06. april 2006.

u povodu prijedloga da se zakonom visokog predstavnika za BiH onemogući povećanje poslaničkih primanja i privilegija

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra neophodnim da visoki predstavnik za BiH donese odluku o proglašenju zakona na državnom nivou, kojim će se spriječiti namjera državnih poslanika da usvoje zakon o bezobzirnom povećanju plata i penzija, kao i privilegija prijevremenog penzionisanja i otpremnina. Zakonom visokog predstavnika treba izrazito smanjiti i postojeća primanja, te onemogućiti povećanja sve dok poslanici svojim aktivnim angažmanom ne obezbijede primjerene plate i penzije građanima, kao i adekvatno zapošljavanje nezaposlenih.