06. februar 2006.

u povodu zahtjeva za formiranje parlamentarne komisije za sanaciju Energopetrola

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je i zvanično putem dostave zahtjeva Parlamentu Federacije BiH istakao neophodnost formiranja parlamentarne komisije koja bi predložila sanaciju Energopetrola, na osnovu dopisa premijera Hadžipašića. Međutim, Parlament neće pristati da bude “mečka” u rukama Hadžipašića u cilju daljeg provođenja nezakonitih i protudržavnih aktivnosti, nego je zatraženo da parlamentarna komisija donese odluku o primjeni studije Svjetske banke sa sanaciju Energopetrola, što će omogućiti dodatni prihod u budžet u visini od najmanje 150 miliona KM godišnje, te realizaciju Programa mjera za sanaciju iz 2004. godine i poništenje ugovora o iznajmljivanju Energopetrolove imovine u Hrvatskoj. Parlament je prinuđen da zbog višegodišnje pljačke donese odluku o utvrđivanju imovinsko-pravnih odnosa i stvarne vrijednosti Energopetrola putem stečajnog postupka, obzirom da je dokazano da je Vlada sakrila finansijsku dokumentaciju. Odlukom o imenovanju stečajnog upravnika i smjeni kompletnog rukovodstva Energopetrola obezbijedili bi se uslovi za dobijanje kredita komercijalnih banaka za sanaciju, koju je moguće izvršiti i putem federalnog budžeta. U sklopu nadležnosti i ovlasti koje će dobiti, parlamentarna komisija bi trebala pripremiti i odluku o smjeni premijera Ahmeta Hadžipašića kao najodgovornijeg za nezakonito i protudržavno djelovanje i pokušaj stavljanja Federacije u potpunu ekonomsku ovisnost od susjedne države.