06. mart 2001.

u povodu drskog onemogućavanja vijećnika Bosanske stranke da dobije fotokopije javnih dokumenata Opštine Tuzla Danas je vijećniku Bosanske stranke u Opštinskom vijeću Tuzla, od strane opštinskih službenika, drsko onemogućeno da dobije fotokopije javnih dokumenata Opštine Tuzla, kojima se dokazuje da se aktuelni i nelegalno izabrani načelnik Tuzle Jasmin Imamović doskora potpisivao kao opštinski sekretar, što dokazuje da nije mogao biti vijećnik, pa shodno tome, nije mogao ni biti biran za načelnika Tuzle.
Bosanska stranka je tražila intervenciju OSCE-a u cilju sankcionisanja načelnika Imamovića i dobijanja ovih dokumenata kojima će definitivno biti potvrđeno da je Jasmin Imamović kršio Pravila i propise obavljajući ujedno funkciju i u izvršnoj i u zakonodavnoj vlasti Opštine Tuzla, te bi, u skladu s kriterijima OSCE-a, trebao biti momentalno smijenjen