06.11.2001. – u povodu Prijedloga zakona o ukidanju Zakona o amnestiji

Press konferencija

 

u povodu Prijedloga zakona o ukidanju Zakona o amnestiji, koji je predsjednik     BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović uputio u parlamentarnu proceduru

 

Predsjednik Bosanske stranke i federalni poslanik Mirnes Ajanović, dostavio je po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o ukidanju Zakona o amnestiji, s obzirom da Zakon ima negativne efekte na kažnjavanje ratnih profitera i teških krivičnih djela počinjenih tokom rata.

Važećim Zakonom amnestirana su krivična djela, kao što su: poreska utaja, teška krađa, prevara, ucjena, pljačka, lažno predstavljanje, krivotvorenje isprava, ovjeravanje neistinitog sadržaja, zloupotreba položaja, pronevjera, prevara u službi, protivzakonito posredovanje, protivzakonita naplata i druga teža krivična djela.

Sama činjenica da su ova djela počinjena za vrijeme neposredne ratne opasnosti i rata, daje im teži kvalifikovani oblik kažnjavanja, jer je ratno stanje i tragedija ljudi iskorištena od strane vladajućih struktura da bi se ova krivična djela počinila.

Zakonom o amnestiji prekoračuje se mandat za amnestiju utvrđen u Aneksu 7. Dejtonskog sporazuma, čija je svrha bila amnestiranje za manja krivična djela počinjena u ratnim vremenima, te bi dalje postojanje Zakona bilo usmjereno za amnestiranje teških krivičnih djela, odnosno ratnih profitera i privrednog kriminala.

BOSS očekuje da Vlada Federacije BiH, u cilju efikasne borbe protiv kriminala i korupcije, na sljedećoj sjednici Parlamenta podrži Prijedlog zakona o ukidanju Zakona o amnestiji, te pripremi informaciju o negativnim efektima dosadašnje primjene Zakona o amnestiji.

 

 

6.11.2001.