06.12.2013.

u povodu Strategije reforme penzionog sistema u Federaciji BiH

BOSS_Logo

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ističe da je Strategija reforme penzionog sistema u Federaciji BiH manipulacija vladajućih stranaka u cilju skretanja pažnje sa teškog stanja u kojem se nalaze penzioneri, a većina živi na ivici egzistencije. Apsurdno je donositi strategije o reformama u dalekoj budućnosti kada je potrebna hitna reforma aktuelnog neadekvatnog penzionog sistema, ali i uopšte političko-ekonomskog sistema, posebno kada je zbog lošeg djelovanja vlasti kontinuirano ugrožena isplata penzija. Vladajuće stranke ne smiju obmanjivati penzionere da se usvaja reforma koja će navodno obezbijediti sigurno funkcionisanje Penzionog fonda, jer se penzionerima mora ovoreno reči da se Strategija reforme penzionog sistema u Federaciji BiH ne odnosi na sadašnje penzionere, nego za buduće i to u narednim decenijama, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

06.12.2013.