Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava na neusklađenost Zakona o dopunskim pravima demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona sa federalnim Zakonom, na šta je ukazivala i Koordinacija boračkih organizacija Grada Tuzle u junu ove godine, ističući niz manjkavosti, čime su u neravnopravan položaj dovedeni borci iz Tuzlanskog kantona u odnosu na borce u Federaciji BiH.

Novim kantonalnim Zakonom djeci boračke populacije nije omogućeno plaćanje školarine za studij uz 50% popusta (član 19. Zakona), što znači da će djeca boraca koja nemaju novac za studij biti diskriminirana u odnosu na ostale vršnjake, a prethodno su studenti iz ovih kategorija bili oslobođeni plaćanja troškova upisa u iznosu od 50% ukupne cijene.

Mirnes Ajanović upozorava da su već uslijedile obavijesti studentskih službi fakulteta Univerziteta u Tuzli prema studentima iz ove kategorije da su dužni do srijede 16. septembra uplatiti preostali iznos od 50% upisnine za prvi semestar školske 2020/2021 godine, a da će im navodno Ministarstvo za boračka pitanja TK refundirati taj iznos.

Kandidat BOSS-a za Gradsko vijeće Tuzla doc.dr. Izudin Šarić ističe da u Ministarstvu tek planiraju raspisati Javni oglas za refundaciju tih sredstava, i na taj oglas će se moći prijaviti studenti koji spadaju u navedenu kategoriju, ali će Ministarstvo naknadno odlučiti koje kategorije imaju pravo na refundaciju troškova a koje ne. Ovo je još jedan udar na boračku populaciju našeg Kantona i to posebno u ovo vrijeme pandemije, što još više otežava i onako skroman život ove kategorije građana, ističe Šarić.

Iz BOSS-a pozivaju Skupštinu i Vladu Tuzlanskog kantona da hitno donesu odgovarajuće izmjene navedenog Zakona kako bi omogućili jednak pravni status svim pripadnicima boračkih kategorija na Univerzitetu u Tuzli.

07.09.2020.