07. septembar 2006.

u povodu diskriminacije političkih stranaka u izbornoj kampanji od strane Javnog servisa RTV Federacije BiH

Kandidat za Predsjedništvo BiH Mirnes Ajanović i nosioci listi Patriotskog bloka BOSS-SDU za Državni i Federalni parlament Fatmir Alispahić i Faruk Balijagić, te državni poslanik Muhamed Moranjkić – prezentirali su prijave protiv odgovornih lica FTV-a podnesene Centralnoj izbornoj komisiji, RAK-u i Tužilaštvu FBiH – zbog kršenja Ustava i zakona. Odgovorni urednik informativnog programa Rasim Borčak i Bakir Hadžiomerović su u emisiji “60 minuta” izdvojili poseban izborni termin za tzv. pet najjačih stranaka u Federaciji, i na taj način, između ostalog, prekršili i Izborni zakon BiH u kojem je u članu 16.3 naznačeno: “U emisijama elektronskih medija nijedan politički subjekt ne može imati povlašten položaj u odnosu prema drugom političkom subjektu”. BOSS je posebno diskriminiran od strane FTV-a, jer je javnost, uprkos zvaničnim izbornim rezultatima – obmanuta da BOSS nije među pet najjačih stranaka, istakao je predsjednik BOSS-a i kandidat za Predsjedništvo BiH Mirnes Ajanović. Očito da je diskriminacija BOSS-a rezultat pravomoćne sudske presude kojom je Bakir Hadžiomerović osuđen krivim za klevetu prema predsjedniku BOSS-a Mirnesu Ajanoviću.