07. avgust 2006.

u povodu Tihićevog skandaloznog ponižavanja Islamske zajednice prilikom otvaranja džamija

Lider SDA Sulejman Tihić je uprkos jasnom stavu Islamske zajednice da nema političkih govora prilikom otvaranja džamija, na vjerskom skupu u Odžaku ponovo napravio skandal i ultimativno tražio da stane za mikrofon. Tihićeva drskost prelazi u nasilje, jer je preko svojih stranačkih poltrona zaprijetio da će minirati ceremoniju otvaranja džamije u Odžaku, ako mu se ne dopusti da drži politički miting. Islamska zajednica je bila prisiljena naći kompromisno rješenje, pa je spiker rekao da se “Tihić obraća na vlastito traženje”. Po Tihićevoj logici svaki bi političar mogao “na vlastito traženje” držati predizborni miting pred svakom džamijom. Tihićev iznuđeni govor u Odžaku direktni je atak na nezavisnost i integritet Islamske zajednice, na dostojanstvo vjernika i vjere, jer je poručio “da je dobro da političari govore na vjerskim skupovima”. Tihić je očito razumio da je on lično iznad Islamske zajednice, iznad reisa i imama, čim smatra da su džamije mjesto za njega i njegove govore, a ne za imame, vjeru i molitve. Skandal koji je počinio u Odžaku razotkriva krajnje nemoralne motive Tihićevih predizbornih obilazaka masovnih grobnica, dolazaka u Srebrenicu, naprasne brige za boračku populaciju, kao i brige za lik i djelo rahmetli Alije Izetbegovića kojeg je ne tako davno satanizirao i klevetao kao predvodnika klerikalno-ekstremne struje sa kojom se razračunao u SDA. Patriotski blok BOSS-SDU BiH se zalaže za prisne veze bošnjačkih političara sa Islamskom zajednicom, što znači puno poštovanje – a ne zloupotrebu i negiranje autoriteta i integriteta Islamske zajednice, a nadasve reisu-l-uleme Mustafe ef. Cerića, istakli su Ajanović i Alispahić.