07.12.2010.

u povodu odgovornosti opštinske vlasti za smrtne posljedice i štetu izazvanu građanima zbog klizišta Bosanska stranka je bezbroj puta upozoravala opštinsku vlast na mogućnost stradanja građana zbog ignorisanja upozorenja o obavezi saniranja klizišta. U cilju sprječavanja novih šrtva i uništenja imovine građana, BOSS javnosti prezentira ponovo upozorenje sa press konferencije održane 9. juna ove godine, u kojem je naznačeno: Opštinska vlast direktno je odgovorna za nastala klizišta na području Tuzle, te je obaveza saniranja stanja u cilju zbrinjavanja evakuiranih građana i naknade štete na Opštini. Vlast u Tuzli upravo može poslužiti kao ilustracija neodgovornosti vlasti prema građanima, jer je osam godina ignorisano upozoravanje predstavnika BOSS-a da je neophodno izraditi katastar klizišta, sa listom prioriteta kako bi se najhitnija klizišta urgentno rješavala, što bi izrazito umanjilo posljedice elementarne nepogode. Iako je poznato da je na području Tuzle preko 1.000 klizišta, nisu se poduzimale potrebe mjere saniranja i stabilizacije morfološki složenog i nestabilnog terena, sa puno naselja na padinama koje su sklone klizanju zbog geološki nepovoljnih materijala, koji se moraju stabilizirati. Sazivanje vanrednih sjednica na kojima vlast samo raspravlja o posljedicama elementarne nepogode i konstatuje da je aktivirano preko 250 klizišta, da je došlo do klizanja čitavih padina i uništenja objekata, da je evakuirano preko stotinu građana, da se 60 građana nalazi u kolektivnom smještaju na strunjačama, bez pod dokazuje apsolutnu nebrigu vladajuće strukture, navedeno je između ostalog u izvještaju sa press konferencije.