Vijećnik BOSS-a u Gradskom vijeću Tuzla Mirnes Ajanović uputio je urgenciju za sazivanje sjednice Gradskog vijeća, uz naznaku da se sjednica mora održati, u suprotnom ukoliko se odmah ne pristupi sazivanju sjednice iniciraće se zahtjev za održavanje sjednice na osnovu odredbe člana 59. stav 2. Poslovnika Gradskog vijeća kojom je određeno da na prijedlog najmanje deset vijećnika predsjedavajući Gradskog vijeća saziva sjednicu.

U urgenciji je, između ostalog, navedeno: S obzirom da je ukinuto stanje prirodne nesreće prilikom kojeg je vijećnicima oduzeto pravo na sazivanje sjednica Gradskog vijeća, predlaganje dnevnog reda i rasprava na sjednici, tražimo da se u poslovničkom roku održi sjednica Gradskog vijeća, te predlažem da se u dnevni red uvrste sve tačke koje su predložene nakon zadnje redovne sjednice Gradskog vijeća održane u februaru, uključujući i tačke koje gradonačelnik nije prihvatio, kada je isti protuustavno bio u funkciji izvršne i zakonodavne vlasti Grada Tuzla, kao i tačke koje su određene Programom rada Gradskog vijeća i druga pitanja koja su pristigla od strane obrađivača materijala.

Mirnes Ajanović je ponovo istakao da je potrebno raspravljati i o BOSS-ovom Prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima u cilju ukidanja sramne komunalne naknade, s obzirom da je gradonačelnik obmanuo javnost da su dostavljena rješenja građanima o naplati komunalne naknade zakonita.

Takođe, s obzirom na krivično procesuiranje federalnih zvaničnika za zloupotrebu proglašenja stanja prirodne nesreće u svrhe izvršenja krivičnih djela nepoštivanjem Zakona o javnim nabavkama, potrebno je da se obezbijedi rasprava i izvještaj o svim javnim nabavkama gradonačelnika, Štaba Civilne zaštite, javnih preduzeća i javnih ustanova u Tuzli za vrijeme proglašenog stanja prirodne nesreće.

08.06.2020.