08.12.2017. – u povodu usvajanja Odluke o snabdijevanju Tuzle toplotnom energijom kojom su omogućene izrazito niže cijene za priključenje individualnih stambenih objekata na vrelovodnu, odnosno toplovodnu mrežu

Odluka o snabdijevanju Grada toplotnom energijom, koju je usvojilo Gradsko vijeće Tuzla, omogućava građanima Tuzle u individualnim stambenim objektima, gdje god je moguć prolazak vrelovoda, da dobiju besplatno izvođenje radova na izgradnji i montaži vrelovodne, odnosno toplovodne mreže do individualnih stambenih objekata, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Odlukom je predviđeno da Grad Tuzla, odnosno javno preduzeće snosi sve troškove radova i instalacija i to do ventila ispred mjerno-regulacione toplotne stanice u individualnom stambenom objektu. Usvajanjem navedene Odluke prestaje apsurdna višegodišnja praksa prema kojoj su vlasnici individualnih stambenih objekata koji su tražili priključenje na toplovodnu mrežu morali plaćati iznose od 10.000 do 15.000 KM. Sadašnja cijena nabavke mjerno-regulacione toplotne stanice, u kojoj je sadržan i kalorimetar, i naknade za angažovani kapacitet treba iznositi od 2.000 do 3.000 KM, u zavisnosti od broja prijavljenih građana za priključenje na toplovod. Uz promjenu političkog stanja u Gradu Tuzla može se očekivati i niža ukupna cijena, a realizacija ove Odluke rezultiraće i izrazitim smanjenjem zagađenja zraka cijelog Grada, koje je u sadašnjim zimskim uslovima izrazito opasno za zdravlje građana, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

08.12.2017.