08.06.2012.

u povodu obaveze sprovedbe opštih izbora zajedno sa lokalnim izborima zbog teške političke i ekonomske krizeBOSS_Logo

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra da rekonstrukcija vlasti za vrijeme teške ekonomske krize skreće pažnju sa stvarnih problema građana, te poziva političke stranke koje se bore za vlast da raspišu prijevremene izbore zajedno sa lokalnim izborima. Samo demokratskim dopuštanjem da građani odluče o svojoj sudbini direktnim odlučivanjem putem izbora – može se pokrenuti rješavanje problema, nagomilanih zbog konstantnih foteljaško-interesnih projekata koji se provode od prošlih izbora. U državi sa pola miliona nezaposlenih, radnicima sa minimalnim platama ili bez plata, penzionerima sa primanjima ispod ljudskog dostojanstva i mladim ljudima željnim odlaska, nedopustivo je da se zbog interesa raznoraznih političkih lidera zanemaruju interesi građana. Moralna obaveza političkih stranaka je da u skladu sa članom 14.3 Izbornog zakona BiH građanima pruže mogućnost da na zajedničkim opštim i lokalnim izborima isprave evidentnu grešku koju su napravili proteklih izbora.

08.06.2012.