08.09.2011.

SDP BIH

TOTALITARIANISM

TYRANNY

TERROR 3

u povodu prezentacije dokaza o daljoj radikalizaciji djelovanja Socijaldemokratske partije BiH, koja se ulaskom u vlast pretvorila u ekstremnu nedemokratsku stranku i necivilizacijskim metodama onemogućava djelovanje opozicije

Bosanska stranka upozorava međunarodnu i domaću javnost na izrazitu radikalizaciju djelovanja SDP-a BiH (Socijaldemokratska partija BiH, pravni sljednik bivše Komunističke partije i Saveza komunista), koja se ulaskom u vlast na posljednjim izborima pretvorila u ekstremnu nedemokratsku stranku i necivilizacijskim metodama onemogućava djelovanje opozicije. Dokaz totalitarnog djelovanja SDP-a BiH i njihovih koalicionih podanika, pored prethodno prezentirane informacije o zabrani RTV prijenosa sjednica zakonodavne vlasti i sprječavanja građana da prisustvuju sjednicama, evidentan je i u izmjenama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tuzla, kojim se onemogućava djelovanje opozicije. SDP BiH je odredio da predsjedavajući Vijeća, koji je iz reda SDP-a, može samostalno odlučiti da govor vijećnika nije u okviru tačke dnevnog reda i istom oduzeti riječ. Obzirom da je takva odluka SDP-a BiH donesena nakon razotkrivanja nezakonitog i prevarantskog djelovanja načelnika Tuzle i potpredsjednika SDP-a BiH Jasmina Imamovića, jasno je da je taj represivni mehanizam uveden kako bi se spriječilo dalje ukazivanje na nezakonito djelovanje izabranih zvaničnika i državnih službenika. Ukoliko se vijećnik, kojem se bez bilo kakve rasprave oduzima riječ, usudi nastaviti govoriti o činjenicama koje SDP BiH ne želi čuti, predsjedavajući Vijeća će naložiti udaljenje vijećnika sa sjednice. Ukoliko po odluci SDP-a vijećnik ne bude poslušan i sam ne napusti sjednicu, postupiće se na način kako je to odredio SDP, citiramo: “predsjedavajući će naložiti službi zaduženoj za održavanje reda u sali da tog vijećnika udalji sa sjednice i odrediti pauzu do izvršenja mjere udaljenja”, završen citat. Dakle, budžetskim novcem građana biće plaćani izbacivači opozicionih vijećnika, koji će premlaćivati vijećnike ukoliko ne budu poslušnici vladajućeg SDP-a BiH. Svaki komentar je suvišan, jer se riječima ne može opisati fašistički neokomunizam i totalitarno djelovanje SDP-a BiH, svojstveno režimima ogrezlim u tiraniji i koje će sigurno rezultirati nezapamćenim političkim terorom.

A public announcement – in order to present the proof of further radicalization of the activity of the Social Democratic Party of Bosnia and Herzegovina; which has transformed into an extremist non-democratic party since it came to power, and it has been precluding the activity of the opposition using uncivilized methods

Eine öffentliche Ankündigung – Um den Beweis der weiteren Radikalisierung der Tätigkeit der sozialdemokratischen Partei von Bosnien und Herzegowina; die an die Macht kam sich in eine extremistische, nicht-demokratische Partei verwandelt hat, und die mit unzivilisierten Methoden die Tätigkeit der Opposition verweigert

08.09.2011.