09.01.2013.

Saopštenje za javnost

u povodu obaveze reagovanja nadležnih institucija u zaštiti radničkih prava

BOSS_Logo

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović poziva nadležno tužilaštvo da na osnovu člana 280. Krivičnog zakona Federacije BiH poduzme sve aktivnosti na procesuiranju odgovornih lica u firmi  “Vegafruit” zbog povrede prava iz radnog odnosa, za šta je propisana kazna do jedne godine zatvora. Nedopustivo je da brutalno otpušteni radnici, bez otkaznog roka, i uz kršenje propisa definisanih Zakonom o radu Federacije BiH, svoja prava traže na niskim temperaturama pod šatorom pred kapijom firme, a da niko od nadležnih institucija ne reaguje u cilju zaštite njihovih prava. BOSS poziva i nadležnu inspekciju za radne odnose da odmah poduzme sve mjere kako bi se zaštitili radnici, a odgovorna lica kaznila u skladu sa propisima.

09.01.2013.