10.03.2017. – u povodu neusklađenosti Zakona o sudskim taksama Tuzlanskog kantona sa Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica

Neusklađenost Zakona o sudskim taksama Tuzlanskog kantona sa Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica – rezultira kršenjem prava demobilisanih boraca i po osnovu prava na oslobađanje od sudskih taksi, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Izmjenom i dopunom Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica TK, objavljenom u “Sl. novinama TK”, broj 5/14 izmijenjen je član 28. stav 2. na način da se riječ “nezaposleni” zamjenjuje riječju “demobilisani”, što znači da su svi demobilisani borci, bili zaposleni ili nezaposleni, oslobođeni plaćanja sudske takse u visini od 50 odsto.

Međutim, Zakonom o sudskim taksama TK, objavljenim u “Sl. novinama TK”, broj 5/09, u članu 11. stav 2. normirano je da su od plaćanja sudske takse u iznosu od 50 odsto oslobođeni samo nezaposleni borci. U cilju zaštite ostvarivanja prava boraca, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović poziva premijera Tuzlanskog kantona Begu Gutića da odmah predloži izmjene Zakona o sudskim taksama, shodno obavezi iz člana 58. stav 2. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, te da se svim borcima koji su morali platiti takse izvrši refundacija sredstava.

10.03.2017.