11.12.2018. – u povodu skandaloznog saučesništva Gradske uprave Tuzla u poslovanju protivno Zakonu o javnim nabavkama

Vijećnik Gradskog vijeća Tuzla Mirnes Ajanović upozorava na nedopustivu indolentnost Gradske uprave u vezi zahtjeva da se dostavi informacija o provedenom postupku izbora direktora u Javnu zdravstvenu ustanovu “Gradske apoteke” Tuzla. Skandalozna je informacija da je Komisija za izbor i imenovanje direktora na prvo mjesto rangirala aktuelnu direktoricu Aidu Nišić, iako je opštepoznato da protiv nje i Edima Kadića Tužilaštvo TK, po uputi SIPA-e, provodi istragu zbog poslovanja protivno Zakonu o javnim nabavkama u iznosu od oko 30 miliona maraka. Ajanović podsjeća da je Gradsko vijeće Tuzla, na sjednici održanoj 16. jula ove godine, odbilo usvojiti Izvještaj o radu JZU “Gradske apoteke” Tuzla, nakon diskusije tokom koje su prezentirani dokazi o nezakonitom radu direktorice Aide Nišić i njenog pomoćnika Edima Kadića. Policajci SIPA-e vršili su dodatnu istragu i saslušavali Aidu Nišić i Edima Kadića 16. i 23. novembra ove godine. U ovakvim okolnostima rangiranje aktuelne direktorice Aide Nišić na prvo mjesto liste za izbor direktora predstavlja nezapamćeno saučesništvo u poslovanju protivno Zakonu o javnim nabavkama.

Mirnes Ajanović je zatražio da se dostave podaci ko su članovi Komisije za izbor i imenovanje direktora, kakva su pitanja postavljali tokom navedenog konkursa, te da li je članovima Komisije bilo poznato da je, shodno članu 68. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, direktor odgovoran za zakonitost rada, a da se shodno članu 69. direktor razrješava funkcije ako u svom radu krši propise, i da li je Komisija uopšte cijenila okolnost da je Gradsko vijeće Tuzla odbilo usvojiti Izvještaj o radu JZU “Gradske apoteke” Tuzla.

11.12.2018.