13. mart 2006.

u povodu zahtjeva Tužilaštvu BiH, Odjelu za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije za uključivanje u istragu zbog organizovanog kriminala u Vladi FBiH i federalnim institucijama u vezi nezakonite dokapitalizacije “Energopetrola”

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je uputio zahtjev Tužilaštvu BiH, Odjelu za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije – za uključivanje u istragu zbog sumnje u organizovani kriminal u Vladi FBiH i federalnim institucijama u vezi nezakonite dokapitalizacije “Energopetrola”. Članovi Vlade Federacije BiH su na posljednjoj sjednici ignorisali krivične prijave Finansijske policije koja je utvrdila nezakonitost postupka dokapitalizacije, te odluke federalnog Parlamenta kojim se štiti državna imovina, kao i nalog za provođenje istrage protiv direktora “Energopetrola” Namika Bušatlića. Premijer i ministri Vlade su kao sredstvo izvršenja privrednog zločina iskoristili direktora Agencije za privatizaciju FBiH Rešada Žutića, jer je i pored dokaza o nezakonitosti postupka zatraženo od konzorcija INA-MOL da produži ponudu. Obzirom na evidentnu zloupotrebu radnika od strane Vlade Federacije i menadžmenta “Energopetrola” i tendencije da se u kandžama organizovanog kriminala nađe i Kantonalno tužilaštvo Sarajevo, neophodno je uključenje međunarodnih tužilaca. Politička mafija bi dokapitalizacijom “Energopetrola” zataškali krivične prijave, nakon čega bi se pokrenula lančana reakcija koja bi prisilila državu da se odrekne otuđene višemilionske imovine u Hrvatskoj.