14.12.2018. – u povodu zahtjeva Kolegija Gradskog vijeća Tuzla za dostavljanje informacije u vezi mandata direktora JZU “Gradske apoteke” Tuzla

Kolegij Gradskog vijeća Tuzla zatražio je od Službe za opštu upravu i zajedničke poslove, da do sjednice Gradskog vijeća zakazane za 20. decembar dostavi informacija o mandatu direktora i Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove “Gradske apoteke” Tuzla, zbog okolnosti da je u postupku imenovanje novog direktora i zaštite zakonitosti prilikom imenovanja. Informacija je zatražena na prijedlog Mirnesa Ajanovića, koji je kao član Kolegija upozorio na okolnost da je mandat aktuelne direktorice JZU “Gradske apoteke” Tuzla Aide Nišić istekao 16. aprila ove godine, a članom 67. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH propisano je, citiramo: “Ako direktor nije imenovan u skladu sa zakonom u roku od 60 dana od dana isteka konkursnog roka, odluku o postavljenju vršioca dužnosti direktora donosi upravni odbor zdravstvene ustanove.”, završen citat. Zakon ne daje mogućnost imenovanja vršioca dužnosti bez isteka konkursne procedure za izbor direktora, a s obzirom da je konkurs završen u septembru ove godine, a da je mandat aktuelne direktorice istekao u aprilu, postoji osnovana sumnja da je Aida Nišić protuzakonito imenovana za vršioca dužnosti direktora nakon isteka mandata. To ukazuje na osnovanu sumnju da je Aida Nišić protuzakonito primala novčana sredstva na ime plate i nezakonitog statusa direktora i protuzakonito donosila odluke u ime JZU “Gradske apoteke” Tuzla, što obavezuje sva nadležna lica na podnošenje krivične prijave Tužilaštvu TK protiv Aide Nišić i njenog pomoćnika Edima Kadića.

Podsjećamo da je Gradsko vijeće Tuzla na sjednici u julu odbilo prihvatiti Izvještaj o radu JZU “Gradske apoteke” Tuzla, a da protiv direktorice Aide Nišić i njenog pomoćnika Edima Kadića Tužilaštvo TK provodi istragu, po nalogu SIPA-e, zbog poslovanja protivno Zakonu o javnim nabavkama BiH u iznosu od oko 30 miliona KM, a okolnost da je direktorici istekao mandat u aprilu i da još uvijek obavlja funkciju direktora omogućuje da zajedno sa Edimom Kadićem i dalje posluje protivno Zakonu o javnim nabavkama BiH.

14.12.2018.