14. juni 2011.

Prisluskivanje

u povodu pokušaja onemogućavanja medija da javnosti prezentiraju činjenice o zloupotrebi službenog položaja od strane državnih organa

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanovića smatra da je potrebno istragu o aferi “Prisluškivanje” provesti protiv lica koja su zloupotrebljavajući službeni položaj vršila neovlašteno prisluškivanje građana, a ne protiv “Nezavisnih novina” – koje su u interesu javnosti razotkrile činjenice o ugrožavanju privatnosti građana od strane državnih organa. Pokušaj gušenja prava novinara na upozoravanje javnosti o zloupotrebama vlasti je nedopustiv, jer u okolnostima kada je zloupotreba službenog položaja ostavljena na ocjenu postojanja savjesti a ne propisane krivične odgovornosti – svako od građana je ugrožen, a posebno politička opozicija, novinari i nevladine organizacije koje se usude suprotstaviti privatizaciji države od strane vladajućih struktura, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.