16.01.2013.

u povodu namjere da se poveća dobna granica za starosnu penziju

BOSS_Logo

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava da je namjera Vlade Federacije BiH da poveća dobnu granicu za starosnu penziju na napunjenih 67 godina života – svojevrsno kažnjavanja građana otežavanjem ionako preteških uslova života. Ovom odlukom smanjit će se i mogućnost zaposlenja mladih ljudi, a već malobrojni zaposleni ići će u penziju – ako je dožive, ili će vlast smisliti da penzioni status rješava – posthumno. Vladajuće stranke očigledno mladima pokazuju da nemaju šta tražiti u BiH, iz razloga što bi mogli biti njihova najveća smetnja u budućnosti, u kojoj su planirali da uzimaju plate od više hiljada KM sve do svoje 67. godine života. Zabrinjava indolentnost nevladinih organizacija, opozicionih stranaka, ali i samih građana, koji na novi udar na njihovu egzistenciju gledaju sa nezainteresovanošću, ignorišući i ovaj nastavak neometanog iživljavanja vlasti nad građanima, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

16.01.2013.