17.12.2018. – u povodu ugrožavanja života i zdravlja onkoloških pacijenata u Tuzlanskom kantonu zbog neispravnih aparata za dijagnostiku i liječenje

Vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla i predsjednik Komisije za ljudska prava Mirnes Ajanović uputio je zahtjev menadžmentu Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla da se što prije stave u funkciju aparati za radio terapiju, odnosno zračenje i tretman onkoloških pacijenata. Komisija za ljudska prava Gradskog vijeća Tuzla zatražila je i od Ministarstva zdravstva TK i Zavoda za zdravstveno osiguranje TK da se odmah uključe u hitno rješavanje problema, kako bi medicinski aparati za dijagnostiku i liječenje bili u stalnoj funkciji. Evidentno je kršenje ljudskih prava nedopustivim ugrožavanjem života i zdravlja pacijenata sa karcinom kojima je bez odlaganja neophodno adekvatno liječenje, a posebno u situaciji kada Zavod zdravstvenog osiguranja TK posluje sa viškom prihoda od preko pet miliona KM, upozorio je Mirnes Ajanović.

17.12.2018.