17.07.2008.

u povodu činjenica o potpunoj ravnopravnosti bolonjskog trogodišnjeg studija sa prethodnim četverogodišnjim studijem

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava da je potpuno netačno da nema zakonske regulative koja uređuje pitanje statusa trogodišnjeg bolonjskog studija, jer je Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH propisano da se akademsko zvanje stiče i sa tri godine studija. Na trogodišnjem bolonjskom studiju ima oko 40 ispita, dakle 10 ispita više nego na prethodnom četverogodišnjem studiju, te je neosnovano stavljati trogodišnji bolonjski studij u niži rang od ranijeg četverogodišnjeg studija, i time unositi zabunu među poslodavce. Razlika između bolonjskog trogodišnjeg i četverogodišnjeg studija je u vremenu koje je potrebno za postdiplomski studij, jer za magisterij trogodišnjim studentima treba dvije godine, a četverogodišnjim samo godina postdiplomskog. Bolonjski proces je imperativ za evropski put BiH i uređen je zakonom na državnom nivou, te svako nepoštivanje prava diplomaca može rezultirati krivičnim procesuiranjem, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

17.07.2008.