18. avgust 2006.

u povodu otvorenog zahtjeva Mirnesa Ajanovića državnoj Upravi za indirektno oporezivanje

Kandidat Patriotskog bloka BOSS-SDU za Predsjedništvo BiH Mirnes Ajanović, uputio je otvoreni poziv državnoj Upravi za indirektno oporezivanje – da u saradnji sa drugim nadležnim organima, a u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima, iznađe mogućnost – da se zaplijenjena krijumčarena roba ne uništava, već da se usmjeri ka fondovima i programima za socijalno ugrožene. Uzimajući u obzir da se u BiH svake godine zaplijeni roba čija se vrijednost mjeri u milionima KM, te da BiH nema adekvatne programe zbrinjavanja i pomoći socijalno ugroženim, postaje jasno da je uništavanje zaplijenjene robe i nemoralno i kontraproduktivno, upozorava Mirnes Ajanović. Prestanak prakse uništavanja zaplijenjenih roba, odnosno preusmjeravanje istih u socijalne fondove, ne bi ugrozilo ni državu ni proizvođače, ali bi sigurno olakšalo težak život desetinama hiljada socijalno ugroženih bh. građana, istakao je kandidat Patriotskog bloka za Predsjedništvo BiH Mirnes Ajanović.