19. februar 2001.

u povodu nečuvene staljinizacije političkog prostora u BiH od strane OSCE-a

Bosanska stranka obavještava javnost da je dobila informacije o pritiscima koji su vršeni od strane funkcionera OSCE-a – Regionalni centar Tuzla, na predsjednika Opštinskog suda Adnana Gulamovića i sutkinju Erić Zorku, koja će sutra suditi u slučaju stana, za koji se, shodno sudskoj praksi, očekuje da će biti vraćen federalnom poslaniku Mirnesu Ajanoviću.

Bosanska stranka upozorava da je riječ o nečuvenoj staljinizaciji političkog prostora u našoj zemlji, jer Misija OSCE-a nema mandat da se protuzakonito petlja u neovisnost i integritet pravosudnih organa, i da utiče na organe pravosuđa kako bi ih prisilili da u slučaju stana federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića donesu protuzakonite odluke.

Bosanska stranka poziva gospodina Roberta Berija da suspendira lokalne službenike Misije OSCE-a, zbog osnovane sumnje da su lokalne organe uprave i pravosuđa podsrekavali na kršenje zakona na štetu federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića.