20.04.2012.

u povodu deficita od više desetina miliona KM u budžetima u većini kantona u Federaciji BiH

Bosna_i_Hercegovina

Ogromni deficiti u budžetima većine kantona u Federaciji BiH koji iznose više desetina miliona KM obavezuju na aktivno djelovanje kantonalnih vlada ali i političkih stranaka koje participiraju u radu skupština, uključujući i opozicione stranke. Evidentno je da je za teško ekonomsko stanje u kojem se nalaze kantoni u Federaciji BiH odgovornost zbog lošeg rada ne samo na aktuelnim ministrima i njihovim kabinetima, nego i na vladajućim strankama ali i parlamentarnim opozicionim strankama koje su svojim saučesništvom u neradu doprinijele ugrožavanju funkcionisanja kantona. Neophodno je odmah pristupiti rekonstrukciji kantonalnih vlada i time sankcionisanjem i smjenom neodgovornih i nesposobnih ministara pokazati bar dobru volju i konkretne namjere u cilju saniranja ogromnih deficita u kantonalnim budžetima, kako bi se spriječilo da građani svoja prava moraju ostvarivati na ulici, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

20.04.2012.