21.12.2018. – u povodu Husinske bune i Dana rudara

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović svim rudarima čestita godišnjicu Husinske bune i Dana rudara, podsjećajući da su se rudari prije 98 godina morali boriti za radnička i ljudska prava, a danas su prava rudara i građana na isti način ugrožena kao i 1920. godine. Gospodi iz rudarskog rukovodstva i svih nivoa vlasti ponovo su puna usta čestitki i lijepih riječi o rudarima, radi šminkanja rudarske stvarnosti da bi se dobio privid uvažavanja internacionalnog radničkog praznika lijepim prodavanjem upakovane magle, dok se beskrupulozno zanemaruje izrazito teška pozicija u kojoj se ponovo nalaze rudari i uopšte radničke i boračke porodice. Pored borbe za egzistenciju svojih porodica, rudari se moraju boriti i protiv zanemarivanja tehničkog unapređenja rudnika i bezbjednijih uslova za obavljanje teškog i složenog rudarskog posla.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, podsjetio je na pismo koje je Tito uputio rudarima povodom 50-te godišnjice Husinske bune, u kojem stoji: Husinska buna predstavlja veliki datum u historiji radničkog pokreta naše zemlje koji je već tada privukao pažnju progresivnih snaga Evrope. Goloruki husinski rudari odlučno i jedinstveno su se suprotstavili klasnom neprijatelju koji je svim sredstvima pa i oružjem, ugrožavao elementarnu egzistenciju radnika. Oni su branili pravo na život, hljeb i slobodu i spašavali su ne samo svoje porodice, već i porodice svojih drugova među kojima i slovenačkih rudara, prihvatajući ih po kućama siromašnog Husina i okolnih mjesta, i zaštićujući ih od nasrtaja žandarma i njihovih gospodara. To predstavlja divan primjer radničke borbe, bratstva i jedinstva i solidarnosti, što su husinski rudari iskazali na potresan način. Djelo husinskih rudara spada među one primjere koji su snažno nadahnjivali našu revolucionarnu borbu koja je okupljala i vodila naše narode u oružanoj borbi protiv fašizma i izdajničke buržoazije. U potpisu Tito.

21.12.2018.