21. decembar 2001.

u povodu 81. godišnjice Husinske bune i Dana rudara

Bosanska stranka svim rudarima čestita 81. godišnjicu Husinske bune i Dana rudara, i ujedno podsjeća državne organe vlasti i međunarodne predstavnike da su se rudari prije 81 godine borili za svoja radnička i ljudska prava protiv žandarma Kraljevine Jugoslavije, dok danas ova ista prava bivaju ugrožena od države kao i 1920. godine.

Gospodi iz rudarskog rukovodstva i državnih organa vlasti, ponovo su puna usta lijepih riječi o rudarima, u cilju očiglednog pokušaja šminkanja rudarske stvarnosti, da bi se dobio privid uvažavanja internacionalnog radničkog praznika, dok se beskrupulozno zanemaruje tragična pozicija u kojoj se ponovo nalaze rudari i uopšte radničke porodice.