21. decembar 2010.

u povodu Dana rudara

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uz čestitku svim rudarima u povodu Dana rudara, podsjeća izabrane zvaničnike koji nisu u stanju ni vlast formirati – na izrazito opasne i teške uslove u kojima rade rudari. Pored borbe za egzistenciju svojih porodica, rudari se moraju boriti i protiv vladajućih zvaničnika koji namjeravaju ukinuti proizvodnju u rudnicima koji mogu dodatno prehranjivati više stotina porodica. Najava zatvaranja rudnika Bukinje je evidentan primjer bahatosti vlasti prema potrebama rudara, jer se namjerava ugroziti egzistencija 500 rudarskih porodica, iako Rudnik uz minimalnu novčanu podršku može u sljedećih dvadeset godina eksploatisati ugalj u vrijednosti od 300 milion KM.