21. februar 2001.

u povodu donošenja još jednog akta Federalnog ministarstva pravde u slučaju “Bešlagić i ostali”

Bosanska stranka obavještava javnost da je Federalno ministarstvo pravde u još jednom svom aktu uvažilo činjenice i dokaze o osnovanoj sumnji da je predsjednik Glavnog odbora SDP-a i aktuelni predsjednik TK Selim Bešlagić, počinio krivično djelo zloupotrebe službenog položaja u cilju sticanja protupravne materijalne dobiti, kao i da su uvažene činjenice i dokazi o umiješanosti nadležnih šefova Finansijske policije u prikrivanju dokaza protiv Selima Bešlagića i njegovih saradnika.

Federalno ministarstvo pravde je u slučaju “Bešlagić i ostali”, aktom broj: 01-38/2001, od Federalnog tužilaštva zatražilo poduzimanje odgovarajućih mjera u povodu podnesenih krivičnih prijava protiv glavnog inspektora Finansijske policije Zufera Derviševića i načelnika tuzlanskog odjeljenja Finansijske policije Mustafe Šahovića, kao i zbog prikrivanja krivičnih prijava koje su inspektori podnijeli protiv Bešlagića i osmorice njegovih saradnika.

Pored ovog akta, Federalno ministarstvo pravde je aktom od 19.1.2001. zatražilo “rješavanje kaznene prijave protiv prijavljenog Selima Bešlagića”, te aktom od 1.2.2001. godine od Federalnog tužilaštva i od Federalnog povjerenstva za imenovanje tužitelja zatražena je provjera utemeljenosti sumnji o korumpiranosti nadležnih tužilaca zbog njihovog odbijanja da procesuiraju dokaze o krivičnoj odgovornosti Selima Bešlagića.