21. juni 2001.

u povodu pokušaja legalizacije zabrane pristupa javnim informacijama – od strane Vlade F BiH

Bosanska stranka oštro osuđuje pokušaj Vlade F BiH da Prijedlogom zakona o slobodi pristupa informacijama u F BiH, izvrši legalizaciju zabrane pristupa informacijama.

Zakon koji predlaže Vlada je po svom sadržaju, definisanosti i pravnom kvalitetu – najgori zakon koji je ikada ponuđen federalnom Parlamentu na usvajanje. Predloženim zakonom na bezbroj načina se omogućava da vlast u zakonskim okvirima zabrani građanima i novinarima pristup traženoj informaciji. Posebno zabrinjava činjenica da se Prijedlog zakona razmatra u skraćenom postupku, tako da su izmjene od strane poslanika onemogućene.

Predsjednik Bosanske stranke i federalni poslanik Mirnes Ajanović, uputio je zahtjev Parlamentu F BiH da se Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama u F BiH ponudi u formi nacrta, kako bi se mogle izvršiti izmjene, odnosno, da se u protivnom skine sa dnevnog reda, sve dok se odredbe predloženog zakona ne definišu u skladu sa međunarodnim pravnim normama iz te oblasti.