21. maj 2007.

u povodu obilježavanja međunarodnog priznanja Republike Bosne i Hercegovine

U povodu obilježavanja dana kada je Republici Bosni i Hercegovini priznata nezavisnost i suverenost u njenim istorijskim granicama, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ocjenjuje da je BiH i dalje u nesmanjenoj opasnosti od separatističko-nacionalističkih krugova koji zagovaraju konačnu podjelu države. Neprestano zagovaranje podjele BiH predstavlja nepobitne dokaze da je BOSS vodio ispravnu politiku u odbijanju ustavnih amandmana, koji bi legalizacijom Republike Srpske obezbijedili pravni okvir za provođenje referenduma o otcjepljenju. Činjenica da UN pridaju veliki značaj obilježavanju međunarodnog priznanja BiH u njenim istorijskim granicama, dodatno potvrđuje ispravnost stavova BOSS-a – da se ustavni amandmani ne smiju usvojiti bez amandmana o izričitoj ustavnoj zabrani otcjepljenja bilo kojeg dijela teritorije BiH, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.