21.12.2011.

u povodu Dana rudara

Rudar

Predsjednik BOSS-a, Mirnes Ajanović, uz čestitku svim rudarima u povodu Dana rudara, podsjeća izabrane zvaničnike koji nisu u stanju ni vlast formirati – na izrazito opasne i teške uslove u kojima rade rudari. Pored borbe za egzistenciju svojih porodica, rudari se moraju boriti i protiv vladajućih zvaničnika koji zanemaruju osnovne potrebe rudara, kako bi se stvorila bezbjednija klima za obavljanje ovog teškog i složenog posla i kako bi se rudnici tehnički unaprijedlili.

21.12.2011.