Gradonačelnik Jasmin Imamović dužan je vratiti sredstva vlasnicima oko 25.000 stanova koji su oštećeni za najmanje 100.000 maraka po Naredbi Grada Tuzla (broj: 11-19-145/20 od 17.3.2020. godine), upozorava vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla Mirnes Ajanović

Naredbom pomoćnika gradonačelnika Slavka Stjepića obavezani su upravitelji zajedničkih dijelova zgrada da vrše dezinfekciju zajedničkih  prostora, ali gradonačelnik Jasmin Imamović nije obezbijedio ni jednu marku za tu namjenu niti za dezinfekciju ruku u ulazima stambenih objekata, iako je raspolagao budžetskim sredstvima, te je time oko 100.000 građana obavezao da plate dezinfekciju zajedničkih prostorija tokom stanja prirodne nesreće.

Upravitelji su bili prinuđeni za dezinfekciju koristiti sredstva sa računa etažnih vlasnika koja su namijenjena za redovno održavanje zajedničkih prostorija, uređaja, liftova i vanjskih dijelova zgrada, čime je zbog nebrige i cicijaškog djelovanja Jasmina Imamovića oštećeno oko 100.000 stanara, ali je ugrožena i bezbjednost građana zbog nemogućnosti saniranja fasada čiji dijelovi redovno padaju po glavi stanovnika, istakao je Mirnes Ajanović.

22.06.2020.