Upućuje se javni poziv razočaranim i obespravljenim građanima da već sada odluče da izađu na izbore, jer je masovni izlazak na izbore i glasanje protiv loše vlasti jedini način suprotstavljanja nemoralnim vladajućim strankama i dugogodišnjim gradonačelnicima, koji bezobzirno odlučuju o ljudskim sudbinama u cilju ostvarivanja lično-profiterskih interesa. Lošu vlast redovno bira glasačka mašina lično-interesnih podanika vladajućih stranaka, ali lošu vlast biraju i obespravljeni građani koji ne izađu na izbore, jer neglasanjem i nesuprotstavljanjem svog glasa nemoralnim vladajućim strankama – indirektno glasaju za te stranke da ostanu na vlasti.

Tri decenije političkog totalitarizma lažnih socijaldemokrata i nacionalista, koji su, između ostalog, tokom agresije na BiH donijeli odluku o privatizaciji fabrika i oduzimanju građanske imovine radi stvaranje tajkunske elite, a o čemu su direktno odlučivali i SDP i SDA, obavezuju sve sindikalne, boračke, nevladine, omladinske, penzionerske i druge građanski orijentirane organizacije, kao i sve obespravljene i prevarene građane da se ujedine u otporu vladajućem totalitarizmu masovnim izlaskom na izbore i glasanjem protiv nemoralnih vladajućih stranaka, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

22.09.2020.