22. maj 2007.

u povodu podnošenja krivične prijave protiv načelnika Opštine Doboj Obrena Petrovića i drugih odgovornih lica koja kontinuirano krše ljudska prava Bošnjaka u Kotorskom

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, u skladu sa obećanjem koje je dao Bošnjacima Kotorskog, podnio je Tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv načelnika Opštine Doboj Obrena Petrovića i drugih odgovornih lica zbog kontinuirane opstrukcije povratka Bošnjaka i uzurpacije bošnjačke privatne imovine u Kotorskom. Načelnik i ostali prijavljeni su za krivična djela – Nesavjestan rad u službi, Zloupotreba službenog položaja, Povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina i Sprečavanje povratka izbjeglica i raseljenih lica. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava da je krajnje vrijeme da se opštinske vlasti Doboja ali i svi drugi zaustave u podsticanju i širenju vjerske i nacionalne mržnje i šikaniranju Bošnjaka u RS-u. Prvi korak ka međunacionalnom pomirenju, pored kažnjavanja ratnih zločinaca, je uklanjanje nezakonito postavljenih temelja crkve na privatnoj bošnjačkoj zemlji u Kotorskom i drugih vjerskih objekata bespravno izgrađenih na bošnjačkoj zemlji u RS.