22.01.2013.

Saopštenje za javnost

u povodu napada na potpredsjednika Ustavnog suda BiH Miodraga Simovića zbog prijema u članstvo Akademije nauka i umjetnosti BiHBOSS_LogoPredsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava da je sistematski politički udar na profesora dr. Miodraga Simovića, zbog prijema u članstvo Akademije nauka i umjetnosti BiH – pokušaj uklanjanja čovjeka koji odgovorno obavlja i funkciju potpredsjednika Ustavnog suda BiH. Primanje profesora Miodraga Simovića za dopisnog člana u Akademiju nauka i umjetnosti BiH treba da bude pozitivan primjer ujedinjenja intelektualaca u BiH, a nipošto razlog za političko-nacionalističke napade na Miodraga Simovića iz Republike Srpske. Necivilizacijski zahtjevi da bude izbačen iz Ustavnog suda BiH, zbog, kako se optužuje, multinacionalnih nazora i dobrog odnosa sa pripadnicima svih konstitutivnih naroda u BiH, obavezuje sve dobronamjerne ljude da se suprotstave nacionalističkim ispadima i jasno stanu u odbranu profesora i sudije Miodraga Simovića, ističe predsjednik BOSS-a.

22.1.2013.